Welkom op de razapo.com website en / of de razapo.com mobiele app. Lees deze voorwaarden zorgvuldig. De volgende voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik en toegang tot het Platform ( en het gebruik van de services. Door de toegang tot het platform en het gebruik van de services, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze gebruiksvoorwaarden. Als je niet akkoord gaat met deze gebruiksvoorwaarden, kan je geen toegang of gebruik maken van dit platform of de services.

De toegang tot het gebruik van beveiligd met een wachtwoord en beveiligde gebieden van het platform en het gebruik van de diensten zijn slechts beperkt tot klanten met accounts. U mag niet proberen om onbevoegde toegang tot dergelijke onderdelen van dit platform en diensten te verkrijgen of enige ander beschermde informatie te verkrijgen dat door ons beveiligd is.

Als u jonger bent dan 18 jaar, moet je toestemming krijgen van je ouder (s) of wettelijke voogd (s), zij moeten akkoord gaan met deze gebruiksvoorwaarden en de verantwoordelijkheid nemen voor uw acties en eventuele kosten die worden geassocieerd met het gebruik van een van de diensten of de aankoop van producten. Als u geen toestemming van je ouder (s) of voogd (en) heeft, moet je stoppen met gebruik te maken van dit platform en de diensten.

Artikel 1 – Definities en interpretatie
Artikel 2 – Algemeen gebruik van de diensten en de toegang tot het platform
Artikel 3 – Gebruik van de services
Artikel 4 – Kopers met een razapo.com account
Artikel 5 – Intellectuele eigendom
Artikel 6 – Onze beperking van verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid
Artikel 7 – Hyperlinks en waarschuwingen
Artikel 8 – Uw opmerkingen en informatie
Artikel 9 – Beëindiging
Artikel 10 – Beoordelingen
Artikel 11 – Mededelingen
Artikel 12 – Algemeen

Contacteer onze klantenservice
Maandag – Zaterdag / 8u – 18u

  Bel +31(0)00000

   Stuur een mail

  Live chat

  Whatsapp +32(0)00000

Artikel 1 – Definities en interpretatie

1. Definities. Tenzij de context anders vereist, gelden de volgende uitdrukkingen en betekenisen in deze gebruiksvoorwaarden:

1.1 “Klant”: Een persoon die ouder is dan 18 jaar en bevoegd is om aankopen te doen op het platform.

1.2 “Intellectuele Eigendom”: alle auteursrechten, patenten, innovaties, handelsmerken en dienstmerken, geografische aanduidingen, domeinnamen, lay-out ontwerp rechten, geregistreerde ontwerpen, modelrechten, database-rechten, handels- of bedrijfsnamen, rechten ter bescherming van handelsgeheimen en vertrouwelijke informatie , rechten ter bescherming van goodwill en reputatie, en alle andere vergelijkbare of overeenkomstige eigendomsrechten en alle toepassingen, privileges, huidige of toekomstige inbreuken, verduistering of schending van een van de voorgaande rechten.

1.3 “Razapo.com schadeloosgestelden” betekent razapo.com en al haar respectievelijke functionarissen, medewerkers, directeuren, agenten, aannemers en rechtverkrijgenden.

1.4 “Aanbiedingsprijs”: de prijs van de te koop aangeboden producten aan klanten, zoals vermeld op het platform.

1.5 “Verliezen”: boetes, verliezen, schikkings bedragen, kosten (inclusief juridische kosten en kosten van een advocaat-client basis), uitgaven, acties, procedures, claims.

1.6 “Materialen” betekent, alle webpagina’s op het platform, met inbegrip van de informatie, afbeeldingen, links, geluiden, video, software, applicaties en andere materialen getoond of ter beschikking gesteld op het platform.

1.7 “Order” betekent, uw bestelling van producten via het Platform in overeenstemming met de algemene verkoopsvoorwaarden.

1.8 “Wachtwoord” verwijst naar het wachtwoord dat een klant krijgt wanneer hij een account aanmaakt bij razapo.com. Het wachtwoord moet samen gebruikt worden met de gebruikersnaam om toegang te krijgen tot het platform en de diensten.

1.9 “Persoonlijke gegevens”: Zijn gegevens juist of niet juist, die gebruikt kunnen worden om je te identificeren, contacteren, lokaliseren. Persoonlijke gegevens kunnen bestaan uit uw naam, e-mailadres, factuuradres, afleveradres, telefoonnummer en creditcardgegevens.
“Persoonsgegevens” Zijn de gegevens die u aan ons verstrekt bij het plaatsen van een order, ongeacht of u een account bij ons heeft of niet.

1.10 “Platform” betekent de web en mobiele versies van de website geëxploiteerd door en eigendom van razapo.com dat gevestigd is op de volgende
URL: https://razapo.com, https://www.razapo.com, http://www.razapo.nl, http://www.razapo.be . De mobiele applicaties ter beschikking gesteld door razapo.com met inbegrip van de iOS en Android-versies.

1.11 “Privacy Policy” betekent het privacybeleid hier uiteengezet.

1.12 “product”: een product (met inbegrip van aflevering van het product of delen daarvan) beschikbaar voor verkoop aan klanten op het platform.

1.13 “Verboden materiaal”: alle informatie, afbeeldingen, foto’s, gegevens en enig ander materiaal dat:

–  bevat computer virus of andere invasieve of schadelijke code, programma of macro;
–  inbreuk maakt op een derde partij intellectuele eigendom of andere eigendomsrechten;
– lasterlijk of bedreigend;
– obsceen, pornografisch, onfatsoenlijk, vervalste, frauduleus, gestolen, schadelijk of anderszins illegaal is onder het toepasselijke recht;
– Kan worden opgevat als beledigend en of anderszins verwerpelijk is, naar ons eigen oordeel.

1.14 “Diensten” betekent diensten, informatie en functies die beschikbaar zijn gemaakt door ons op het platform.

1.15 “Algemene verkoopvoorwaarden”: de voorwaarden voor de aankoop van producten door een klant worden hier uiteengezet.

1.16 “Gebruikersvoorwaarden” betekent de clausules 1 tot 11 en alle lijsten bij deze voorwaarden.

1.17 “Handelsmerken” betekent de handelsmerken, dienstmerken, handelsnamen en logo’s gebruikt en weergegeven op het platform, met inbegrip van het razapo.com merk, dat eigendom is van razapo.com.

1.18 “Username” verwijst naar de unieke login identificatie naam of code dat een klant die een account bij razapo.com heeft identificeert.

Identiteit van de ondernemer

…………..

Artikel 2 – Algemeen gebruik van de diensten en de toegang tot het platform

2.1 U stemt ermee in om te voldoen aan alle richtlijnen, mededelingen, operationele regels en beleid en instructies met betrekking tot het gebruik van de diensten en de toegang tot het Platform, als ook alle wijzigingen die uitgegeven worden door ons. Wij behouden ons het recht om deze richtlijnen, mededelingen, regels en het beleid en de instructies ten allen tijde te herzien en u word geacht zich bewust te zijn van al deze wijzigingen.

2.2 Beperkte activiteiten: U gaat er mee akkoord en onderneemt niet:

 • zich voor te doen als een persoon met een andere identiteit.
 • gebruik te maken van het platform of diensten voor illegale doeleinden.
 •  interfereren met andermans gebruik van het platform of diensten.
 • te gebruiken of uploaden, software of materiaal dat bevat, virussen, schadelijke componenten, kwaadaardige code`s, schadelijke bestanddelen die het platform en andere gegevens kunnen aantasten.
 • Gebruik te maken van het platform of diensten anders dan in overeenstemming met de gebruikersvoorwaarden.

2.3 Beschikbaarheid van het platform en services: We kunnen zonder opgave van redenen of voorafgaande kennisgeving het platform geheel of gedeeltelijk, upgraden, wijzigen, schorsen. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld als U geen toegang heeft tot het platform tijdens deze periode.

2.4 Wij behouden ons het recht, maar zijn niet verplicht om:

 • toezicht te houden op alle activiteiten die gebeuren op het platform. Wij kunnen in onze enige absolute discretie, onderzoek doen naar overtredingen van de gebruikersvoorwaarden en gepaste maatregelen nemen als deze geschonden worden.
 • De toegang tot het platform en diensten te weigeren of te beperken voor elke bezoeker.
 • Elke activiteit te melden aan de bevoegde autoriteiten dat in strijd zijn met de wetgeving en samen te werken met deze autoriteiten.
 • Alle informatie en gegevens aan u te vragen in verband met het gebruik van de diensten en de toegang tot het platform en behouden ons het recht om de toegang tot het platform en diensten te weigeren als wij merken dat er frauduleuze informatie en gegevens worden gebruikt.

2.5 Privacy Policy: Uw gebruik van de diensten en de toegang tot het platform is ook onderworpen aan het Privacy Beleid zoals hier uiteengezet hier

2.6 Algemene voorwaarden van Verkoop: Aankopen van een product zal worden onderworpen aan de algemene verkoopsvoorwaarden

2.7 Aanvullende voorwaarden: In aanvulling van deze gebruikersvoorwaarden. Meer uitgebreide of bijgewerkte versies van deze voorwaarden opgesteld door ons of onze onderaannemers kunnen onderhevig zijn aan bijkomende voorwaarden. Deze voorwaarden zijn onmiddellijk van toepassing in.

Artikel 3 – Gebruik van de services

3.1 Toepassing van dit artikel: In aanvulling op alle andere bepalingen en voorwaarden in deze gebruiksvoorwaarden, zijn de bepalingen in artikel (3). Dit zijn de aanvullende specifieke voorwaarden voor het gebruik van de Services.

3.2 Beperkingen: Het gebruik van de Diensten is beperkt tot geautoriseerde Klanten die de wettelijke leeftijd en de wettelijke bevoegdheid hebben om contracten in te voeren onder de toepasselijke wetgeving. Klanten die tijdelijk of permanent zijn geschorst omdat ze de bepalingen en voorwaarden hebben geschonden of in strijd zijn met de bepalingen en voorwaarden mogen geen gebruik meer maken van de diensten, zelfs als ze voldoen aan de eisen van dit artikel (3.2)

3.3 Algemene gebruikersvoorwaarden: U gaat er mee akkoord:

 • (A) Ten alle tijden toegang tot en / of gebruik te maken van de diensten op een legale en wettige manier en u gaat er verder mee akkoord om alle activiteiten met betrekking tot de dienstverlening ter goeder trouw uit te voeren.
 • (B) ervoor te zorgen dat alle informatie of gegevens die u invoerd op het Platform juist zijn. En dat u zelf verantwoordelijk bent voor de ingevoerde gegevens. Wij zijn niet aansprakelijk voor gegevens die fout ingevoerd worden op het platform.

3.4 Beschrijving van het product: Hoewel wij streven naar een nauwkeurige beschrijving van de producten, hebben we geen garantie dat een beschrijving nauwkeurig is, actueel of vrij van fouten.

3.5 Prijzen van de producten: Alle Listings Prijzen zijn onderhevig aan belastingen, tenzij anders vermeld. Wij behouden ons het recht om de Listings prijzen te wijzigen op elk moment zonder opgaaf van reden of voorafgaande kennisgeving.

3.6 Razapo Externe Verkopers: U gaat er mee akkoord dat andere verkopers dan Razapo (dat wil zeggen Externe Verkopers) hun producten te koop aanbieden op het Razapo platform. Men kan de gegevens van de verkopers vinden op de product beschrijvings pagina (verkoper info). Een verkoop door een externe leverancier naar een koper op het Razapo platform, is een overeenkomst tussen de verkoper en de koper. Razapo kan onderhandelen tussen verkoper en koper. Maar is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor problemen die kunnen onstaan tijdens een verkoop tussen koper en verkoper.

Artikel 4 – Kopers met een razapo.com account

4.1 gebruikersnaam en wachtwoord: Voor bepaalde diensten van het platform heeft u een account nodig om persoonlijke gegevens mede te delen. Als u vraagt om een account aan te maken, kan een gebruikersnaam en wachtwoord gegeven worden aan u door ons. Wij vragen u om uw gebruikersnaam en wachtwoord met absolute discretie te gebruiken. Wij kunnen op elk moment verzoeken dat u uw persoonlijke gegevens en u gebruikersnaam en wachtwoord wijzigt. Wij kunnen zonder opgaaf van reden of voorafgaande kennisgeving Uw persoonlijke gegevens en gebruikersnaam en of wachtwoord verwijderen. Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor de verliezen of problemen die hieruit voorkomen. U gaat ermee akkoord om uw wachtwoord om een bepaalde tijd te veranderen en om uw gebruikersnaam en wachtwoord geheim te houden. Je bent zelf verantwoordelijk voor de veiligheid van Uw account en zelf aansprakelijk voor eventuele openbaarmaking van u persoonlijke gegevens. U moet ons onmiddellijk op de hoogte stellen als je een vermoeden hebt dat de vertrouwelijkheid van de gebruikersnaam en het wachtwoord in gevaar is gebracht, of als er ongeautoriseerd gebruik is gemaakt van de gebruikersnaam en het wachtwoord .

4.2 Gebruik / toegang: U gaat ermee akkoord dat het gebruik van de services en toegang tot het platform en alle informatie, data of communicatie via gebruikersnaam en wachtwoord worden verschaft, U gebruikt u gebruikersnaam en wachtwoord enkel om:

 • toegang tot de Platform te verkrijgen en gebruik te maken van de diensten.
 • informatie, mededelingen, gegevens te verzenden naar ons.

U gaat ermee akkoord gebonden te zijn aan de toegang tot het platform en het gebruik van de diensten. Je gaat er mee akkoord dat wij jou account kunnen sluiten ten alle tijden en zonder je hiervan op de hoogte te stellen. U gaat er verder mee akkoord om ons volledig te vrijwaren tegen alle verliezen toe te schrijven aan het gebruik van uw gebruikersnaam en wachtwoord.

Artikel 5 – Intellectuele eigendom

5.1 Eigendom: De intellectuele eigendom in en om het platform en de materialen zijn eigendom van razapo.com en worden gecontroleerd door razapo.com onze licentiegevers of onze dienstverleners. Wij behouden ons het recht om de intellectuele eigendom af te dwingen in de ruimste zin van de wet.

5.2 Beperkt gebruik: Geen enkel deel of delen van het platform of enig materiaal mag worden verveelvoudigd, reverse engineering, uit elkaar gehaald, gescheiden, veranderd, gedistribueerd, gepubliceerd, weergegeven, uitzending, hyperlinks, gespiegeld, ingelijst, overgedragen in welke wijze of op welke wijze of opgeslagen in een zoeksysteem of op servers, systeem of apparatuur worden geïnstalleerd zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming of die van de betrokken auteursrechthebbenden. Met inachtneming van artikel 5.3, wordt toestemming slechts verleend aan u om te downloaden, afdrukken of gebruik te maken van de materialen voor persoonlijk en niet-commercieel doeleinden, op voorwaarde dat u niet het materiaal aanpast en dat wij of de betreffende rechthebbenden alle auteursrechten en andere eigendomsrechten behouden.

5.3 Handelsmerken: De handelsmerken zijn geregistreerde en niet-geregistreerde handelsmerken van ons of derden. Niets op het platform en in deze gebruiksvoorwaarden mag worden geïnterpreteerd als toekenning  van een licentie of recht van gebruik van alle handelsmerken weergegeven op de diensten, zonder onze schriftelijke toestemming en toestemming van de eigenaar van het handelsmerk.

Artikel 6 – Onze beperking van verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid

6.1 Geen garanties: De diensten, het platform en de materialen worden aangeboden op een “as is” en “as available” basis. Alle gegevens en informatie op het platform, de diensten en het materiaal zijn bedoeld voor informatieve doeleinden. Geen verklaringen of garanties van welke aard dan ook, impliciet, uitdrukkelijk of wettelijk, met inbegrip van de garanties van derden, titel, verkoopbaarheid, kwaliteit of geschiktheid voor een bepaald doel, worden gegeven in samenwerking met het platform, de diensten of de materialen.
Zonder afbreuk te doen aan de algemeenheid van het voorgaande, kunnen we niet garanderen:

 • de juistheid, tijdigheid, geschiktheid, commerciële waarde of volledigheid van alle gegevens en informatie op het platform, de services of het materiaal.
 • dat het platform, de diensten of een van de materialen ononderbroken, veilig of vrij van fouten of weglatingen zal worden verstrekt of dat de geconstateerde gebreken zullen worden gecorrigeerd.
 • dat het platform, de diensten of het materiaal vrij zijn van computervirussen of andere kwaadaardige, destructieve of corrupte code, programma of macro’s.
 • de veiligheid van informatie die door u of aan u gegeven word via het platform of de diensten, je gaat er mee akkoord dat alle informatie verzonden en ontvangen via onze diensten op het platform kan worden geopend en openbaar worden gemaakt door onbevoegde, derden, werknemers of agenten. Je gaat er mee akkoord dat er onjuiste gegevens kunnen ontstaan door onderbrekingen van het internet en e-mail.

6.2 Uitsluiting van aansprakelijkheid: Razapo.com kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele verliezen, hoe dan ook veroorzaakt (ongeacht de vorm van actie) dat direct of indirect in verband is met:

 • toegang, gebruik of het onvermogen om het platform of de diensten te gebruiken.
 • het vertrouwen van de gegevens of informatie beschikbaar gesteld via het platform of via de diensten. Je bent zelf verantwoordelijk voor het verifiëren van de inhoud van de gegevens die beschikbaar gesteld worden op het platform.
 • een systeem, server of verbinding fout, weglating, onderbreking, vertraging in de transmissie, computer virus, vernietiging of corrupte code of andere kwaadaardige voorvallen.
 • het gebruik van of de toegang tot een andere website of webpagina gekoppeld aan het platform, zelfs als wij of onze agenten of werknemers u dit hebben geadviseerd.

6.3 Eigen risico: Elk risico van misverstanden, fouten, schade, kosten of verliezen als gevolg van het gebruik van het platform is geheel op eigen risico. Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor welke problemen dan ook.

Artikel 7 – Hyperlinks en waarschuwingen

7.1 Hyperlinks: Voor uw comfort, kunnen wij hyperlinks toevoegen naar andere websites of inhoud die eigendom zijn van of beheerd worden door derden. Dergelijke gelinkte websites of de inhoud ervan zijn niet onder onze controle en wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele fouten, vertragingen, laster, smaad, leugens, obsceniteit, pornografie, godslastering, onjuistheid of enig ander ongewenst materiaal in de inhoud of de toegang tot de gelinkte website. Hyperlinks naar andere websites of de inhoud ervan zijn niet goedgekeurd of onder controle van razapo.com. U gaat er mee akkoord dat de toegang tot en het gebruik van deze websites geheel op eigen risico is.

7.2 Promotions: We kunnen banners, Java-applets of ander materiaal hechten aan het platform in het kader van promotie voor producten of diensten voor ons of onze verkopers . Voor alle duidelijkheid, u zal geen betaling, vergoeding en provisie ontvangen met betrekking tot dergelijke promotiemateriaal.

Artikel 8 – Uw opmerkingen en informatie

8.1 Inzendingen door u: U verleent ons een niet-exclusieve licentie om de materialen en informatie te gebruiken die u toevoegt aan het platform, inclusief maar niet beperkt tot, vragen, beoordelingen, opmerkingen en suggesties. Wanneer u opmerkingen of reviews post op het platform, verleent u ons het recht om de naam die u indient of uw gebruikersnaam in verband met deze beoordeling, commentaar, of andere inhoud te gebruiken. Je zal geen vals e-mail adres gebruiken en je voordoen als iemand anders om ons of onze verkopers te misleiden als je gegevens ingeeft op het platform. Wij kunnen maar zijn niet verplicht om gegevens te veranderen of te verwijderen.

8.2 Toestemming om e-mails te ontvangen: Je geeft je volledige toestemming aan ons om informatie ingegeven door jou te verzamelen, verwerken en te gebruiken (waaronder persoonsgegevens) voor de toepassing van het verzenden van informatieve en promotionele mails. En je geeft toestemming aan ons om berichten, updates, communicatie en andere informatie naar jou toe te zenden. Als u akkoord gaat met dit artikel 8.2 gaat u akkoord met de bepalingen van alle spam wetten (Al dan niet in Europa of elders). U kan zich altijd afmelden voor het ontvangen van promotionele e-mails door te klikken op de betreffende hyperlink in een promotionele e-mail.

8.3 Razapo.com kan worden verplicht door de overheid om bepaalde informatie in verband met een audit of onderzoek bekend te maken. U begrijpt dat wij verplicht zijn om elke vraag die door een overheidsinstantie om dergelijke informatie te bekomen niet betwisten.

Privacy Policy: U bevestigd dat u hebt gelezen en akkoord gaat met de privacybeleid hier uiteengezet. En ook akkoord gaat met de collectie en het gebruik en openbaarmaking van uw persoonlijke gegevens voor de doeleinden zoals uiteengezet in het privacybeleid.

Artikel 9 – Beëindiging

9.1 Beëindiging door ons: We kunnen met onmiddellijke ingang en zonder u te verwittigen het gebruik van het platform en de diensten en uw gebruikersnaam en wachtwoord ontzeggen. We kunnen de toegang tot het platform en de diensten (of een deel daarvan) om welke reden dan ook ontzeggen. Zoals schending van deze gebruiksvoorwaarden of naar onze mening of de mening van een regelgevende instantie.

9.2 Beëindiging door u: U kunt deze gebruiksvoorwaarden beëindiging door dit zeven dagen vooraan schriftelijk te melden aan ons.

Artikel 10 – Beoordelingen

Artikel 11 – Mededelingen

11.1 Mededelingen van ons: Door middel van elektronische media op de dag van publicatie.

11.2 Mededelingen van u: U mag alleen schriftelijke mededelingen zenden naar ons aangewezen e-mail adres. We proberen zo snel mogelijk te reageren maar kunnen niet garanderen dat we altijd kunnen reageren met een constante snelheid.

11.3 Andere wegen: Niettegenstaande Clausules 10.1 en 10.2, kunnen we van tijd tot tijd ook ander vormen voor het geven van mededelingen gebruiken (met inbegrip van maar niet beperkt tot e-mail of andere vormen van elektronische communicatie).
We zullen u op de hoogte brengen wanneer dit gebeurd.

Artikel 12 – Algemeen

12.1 Toepasselijk recht: Het gebruik van het platform en de diensten en deze gebruiksvoorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met het Belgisch recht en onderwerpt u zich hierbij aan de exclusieve bevoegdheid van de Belgische rechtbank.

12.2 Wijzigingen: We kunnen wijzigingen aanbrengen aan deze gebruikersvoorwaarden en deze melden aan u via het platform of op enige andere wijze van kennisgeving (waaronder kennisgeving door middel van een e-mail). De wijzigingen gaan van kracht van het moment dat wij deze melden aan u via bovenvermelde middelen.  Als u gebruik maakt van het platform nadat de wijzigingen zijn bekend gemaakt gaat u ook akkoord met deze veranderingen. Als u de wijzigingen niet aanvaard mag u geen gebruik meer maken van het platform en de gebruikersvoorwaarden beëindigen. Wij kunnen ten alle tijden wijzigingen aanbrengen aan de gebruikersvoorwaarden zonder de toestemming van enig persoon.

12.3 Correctie van fouten: Elke typografische, administratieve of andere fouten in een acceptatie, factuur of ander document van onze kant zijn onderworpen aan correctie zonder enige aansprakelijkheid van onze kant.

12.4 Valuta: Geld referenties onder deze Gebruiksvoorwaarden zijn in Euro.

12.5 Taal: Voor deze gebruiksvoorwaarden is de Nederlandse taal van toepassing.

12.6 Volledige overeenkomst: Deze gebruiksvoorwaarden zal de gehele overeenkomst en eerder gemaakte afspraken tussen u en ons volledig vervangen.

12.7 Binding: U erkent en gaat ermee akkoord dat alle gegevens (met inbegrip registers van elke telefoongesprek met betrekking tot de services) worden beheerd door ons of onze dienstverleners met betrekking tot of in verband met het platform en services. U gaat er mee akkoord dat dergelijke dossiers in elektronische vorm worden opgeslagen. U doet hierbij afstand van u rechten van de dossiers vermeld in dit hoofdstuk.

12.8 Uitbesteding: Wij behouden ons het recht om de prestaties van het platform en diensten uit te geven aan dienstverleners, onderaannemers en agenten.

12.10 Force Majeure: Wij zijn niet aansprakelijk voor het niet nakomen, fouten,onderbreking of vertraging die voorkomen uit deze gebruiksvoorwaarden (of een deel daarvan) of voor een onnauwkeurigheid, onbetrouwbaarheid of ongeschiktheid van het platform of de inhoud en services als dit te wijten is, geheel of gedeeltelijk, direct of indirect aan een gebeurtenis of storing die buiten onze controle valt.

De Razapo.com gebruikersvoorwaarden moeten ten alle tijden worden nageleefd. Wie niet akkoord gaat met de gebruikersvoorwaarden of deze niet respecteert, zal uitgesloten en verwijderd worden van het platform.

Laatste revisie: 25 Juni 2017