1. Home
  2. Docs
  3. Algemeen
  4. Copyright

Copyright

© Copyright 2020 razapo.com

razapo.com logo

is een geregistreerd merk van Razapo Europe S.L.

Alle rechten voorbehouden.

Eigendom: De intellectuele eigendom in en om het platform en de materialen zijn eigendom van razapo.com en worden gecontroleerd door razapo.com onze licentiegevers of onze dienstverleners. Wij behouden ons het recht om de intellectuele eigendom af te dwingen in de ruimste zin van de wet.

Beperkt gebruik: Geen enkel deel of delen van het platform of enig materiaal mag worden verveelvoudigd, uit elkaar gehaald, gescheiden, veranderd, gedistribueerd, gepubliceerd, weergegeven, overgedragen in welke wijze of op welke wijze of opgeslagen op servers of apparatuur worden geïnstalleerd zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming of die van de betrokken auteursrechthebbenden. Toestemming wordt slechts verleend aan u om te downloaden, afdrukken of gebruik te maken van de materialen voor persoonlijk en niet-commerciële doeleinden, op voorwaarde dat u niet het materiaal aanpast en dat wij of de betreffende rechthebbenden alle auteursrechten en andere eigendomsrechten behouden.

Handelsmerken: De handelsmerken zijn geregistreerde en niet-geregistreerde handelsmerken van ons of derden. Niets op het platform en in deze gebruikersvoorwaarden mag worden geïnterpreteerd als toekenning  van een licentie of recht van gebruik van alle handelsmerken weergegeven op de diensten, zonder onze schriftelijke toestemming en toestemming van de eigenaar van het handelsmerk.

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?