Wij nemen de privacy van onze klanten zeer serieus. We zullen alleen uw persoonlijke informatie verzamelen, registreren, houden, opslaan, openbaar maken, overdragen zoals hieronder beschreven. Gegevensbescherming is een kwestie van vertrouwen en uw privacy is zeer belangrijk voor ons. Wij zullen dan ook alleen gebruik maken van uw naam en andere informatie dat betrekking heeft met u in dit privacybeleid. Wij zullen alleen informatie verzamelen waar dit nodig is voor ons. We zullen alleen informatie verzamelen dat relevant is met jou.

We zullen alleen uw gegevens bewaren voor zo lang het wettelijk verplicht is of voor de doeleinden waarvoor ze verzameld zijn.

U kunt het Platform bezoeken (zoals gedefinieerd in de gebruiksvoorwaarden) zonder persoonlijke gegevens te verstrekken. Tijdens uw bezoek aan het Platform zal u anoniem blijven en kunnen wij u niet identificeren, tenzij u inlogt op het platform me een account en met uw gebruikersnaam en wachtwoord.

Als u opmerkingen, suggesties of klachten heeft kan u contact opnemen met ons via mail: info@razapo.com

Artikel 1 – Het verzamelen van persoonlijke informatie
Artikel 2 – Gebruik en openbaarmaking van persoonlijke informatie
Artikel 3 – Intrekking van toestemming
Artikel 4 – Het bijwerken van uw persoonlijke gegevens
Artikel 5 – Toegang tot uw persoonlijke gegevens
Artikel 6 – Beveiliging van uw persoonlijke gegevens
Artikel 7 – Leeftijd
Artikel 8 – Het verzamelen van computergegevens
Artikel 9 – Geen spam, spyware of virusen
Artikel 10 – Wijzigingen in het privacybeleid
Artikel 11 – Razapo`s recht
Artikel 12 – Contact opnemen met Razapo.com

Contacteer onze klantenservice
Maandag – Zaterdag / 8u – 18u

  Bel +31(0)00000

   Stuur een mail

  Live chat

  Whatsapp +32(0)00000

Artikel 1 – Het verzamelen van persoonlijke informatie

Wanneer u een account aanmaakt bij razapo.com, of je voorziet ons op een andere wijze van uw persoonlijke gegevens via het platform, kan de persoonlijke informatie dat wij van u verzamel omvatten:

– Naam
– Bezorgadres
– E-mailadres
– Contact nummer
– Mobiel nummer
– Geboortedatum
– Gender

Je mag aan ons, onze vertegenwoordigers of het platform enkel informatie geven die juist en volledig is en niet misleidend. U moet deze informatie up-to-date houden en ons op de hoogte brengen van alle wijzigingen (hieronder meer informatie). Wij behouden ons het recht om u te verzoeken extra informatie aan ons te verstrekten om de gegevens te controleren die u ingevoerd heeft.

We kunnen alleen uw persoonlijke informatie verzamelen als je die vrijwillig aan ons geeft. Als u ervoor kiest uw persoonlijke gegevens niet door te geven aan ons of u trekt later u persoonlijke gegeven in dan kunnen wij u niet voorzien van onze diensten. U kan uw persoonlijke informatie updaten op elk gewenst moment, zoals hieronder beschreven.

Als u persoonlijke gegevens van een derde partij aan ons bezorgd, gaan wij ervan uit dat u toestemming heeft verkregen van de betrokken derde partij om zijn / haar persoonlijke gegevens met ons te delen of over te dragen aan ons.

Als u zich aanmeldt bij razapo.com met uw social media account of uw razapo.com account gekoppeld aan je social media account of het gebruik van andere bepaalde razapo.com social media functies, kunnen wij toegang krijgen tot de informatie die u vrijwillig verstrekt hebt in je social media-account via je social media provider in overeenstemming met het beleid van de provider. Wij beheren uw persoonlijk verzamelde gegevens in overeenstemming met het privacybeleid van razapo.com

Artikel 2 – Gebruik en openbaarmaking van persoonlijke informatie

De persoonlijke gegevens die wij van u verzamelen zullen gebruikt worden, of gedeeld met derden (inclusief related bedrijven, externe dienstverleners en razapo winkeleigenaars), voor sommige of alle van de volgende doelen:

– Om het gebruik van de service en de toegang tot het platform te vergemakkelijken;
– Om uw bestellingen die u via het platform heeft ingediend te verwerken, of deze producten worden verkocht door razapo.com of een razapo winkeleigenaar . De betalingen die je maakt via het platform voor producten verkocht door razapo.com of een razapo winkeleigenaar, zullen worden verwerkt door onze agent;
– Om de producten die u gekocht heeft via het platform, of verkocht door razapo.com of een razapo winkeleigenaar te leveren. Wij kunnen uw persoonlijke gegevens doorgeven aan een derde partij met het oog op de levering van de producten aan u (bijvoorbeeld onze koerier of leverancier) of deze producten worden verkocht via het platform door razapo.com of een razapo winkeleigenaar;
– Om de levering van de producten te actualiseren, ongeacht verkocht via het platform door razapo.com of een razapo winkeleigenaar en voor klantenondersteuning;
– Om informatie te vergelijken en te controleren met derde partijen om ervoor te zorgen dat de informatie juist is;
– Verder zullen we de informatie van uw account (indien van toepassing) gebruiken om; verifiëren en financiële transacties uit te voeren met betrekking tot betalingen die u maakt online; audit het downloaden van gegevens van het platform; het verbeteren van de lay-out en de inhoud van de pagina’s van het platform en deze aanpassen voor de gebruikers; identificeren van bezoekers op het platform; onderzoek uitvoeren naar het gedrag van onze gebruikers; u voorzien van informatie die wij denken dat u misschien nuttig vindt of die u hebt gevraagd aan ons, waaronder informatie over producten en diensten van ons of van externe verkopers op voorwaarde dat u hebt aangegeven dat je geen bezwaar maakt om te worden gecontacteerd voor deze doeleinden;
– Wanneer u zich registreerd voor een account bij razapo.com of u voorziet ons van uw persoonlijke gegevens via het platform, zullen wij ook uw persoonlijke gegevens gebruiken om u marketing en promotiemateriaal te zenden over de producten en diensten van razapo winkeleigenaars. U kunt zich afmelden voor het ontvangen van marketinginformatie op elk gewenst moment met behulp van de unsubscribe functie in het elektronische marketing materiaal. Wij kunnen uw contactgegevens gebruiken om nieuwsbrieven te zenden van ons en related bedrijven;
– In uitzonderlijke omstandigheden kan razapo.com genoodzaakt zijn om persoonlijke informatie vrij te geven. Zoals wanneer er redenen zijn om aan te nemen dat de openbaarmaking noodzakelijk is om een bedreiging voor het leven of de gezondheid te voorkomen, voor wetshandhaving, of voor het nakomen van wettelijke en reglementaire verzoeken.

Razapo.com kan uw persoonlijke informatie delen met derden en onze filialen voor bovenvermelde doeleinden, in het bijzonder voor het voltooien van transacties en het beheren van uw account en onze relatie met u, marketing en het vervullen van alle wettelijke of reglementaire vereisten en verzoeken zoals door razapo.com noodzakelijk wordt geacht. Wanneer wij uw persoonlijke informatie delen met derden, proberen we ervoor te zorgen dat de derde partijen en onze filialen uw persoonlijke gegevens beveiligen tegen ongeautoriseerde toegang, verzameling, het gebruik, openbaarmaking, of soortgelijke risico’s en het behouden van uw persoonlijke gegevens alleen voor zo lang als ze nodig is.

Razapo.com houdt zich niet bezig met de business van de verkoop van persoonlijke gegevens van klanten aan derden.

Artikel 3 – Intrekking van toestemming

U kunt bezwaar aantekenen tegen het gebruik en openbaarmaking van uw persoonlijke informatie voor een van de wijze hierboven vermeld door op elk gewenst moment contact met ons op te nemen via ons e-mail adres hieronder vermeld.

Houd er rekening mee dat als u uw bezwaar aantekent voor het gebruik en openbaar maken van uw persoonlijke gegevens voor de doeleinden en de wijze zoals hierboven vermeld, afhankelijk van de aard van uw bezwaar, is het mogelijk dat wij niet langer onze producten en diensten kunnen aanbieden of een overeenkomst dat wij hebben met u beeindigen. Onze wettelijke rechten en rechtsmiddelen zijn uitdrukkelijk voorbehouden in een dergelijk geval.

Artikel 4 – Het bijwerken van uw persoonlijke gegevens

U kunt uw persoonlijke gegevens op elk gewenst moment bij werken via de toegang tot uw account op het Razapo Platform. Als u nog geen account bij ons heeft, kan u dit doen door contact met ons op te nemen via ons e-mail adres hieronder.

Wij nemen stappen om de updates van uw persoonlijke gegevens met derden en onze relaties met wie wij uw persoonlijke informatie hebben gedeeld te delen. Als uw persoonlijke informatie nog steeds noodzakelijk is voor de hierboven genoemde doeleinden.

Artikel 5 – Toegang tot uw persoonlijke gegevens

Als u informatie wil hebben over de manier waarop uw persoonlijke gegevens zijn of kunnen zijn gebruikt of openbaar gemaakt door razapo.com in het afgelopen jaar neem dan contact met ons op via ons e-mail adres hieronder vermeld. Wij behouden ons het recht om een administratieve vergoeding te vragen voor het ophalen van uw persoonlijke informatie.

Als u een account heeft bij razapo.com kan u de details van uw bestelling bekijken door in te loggen in je account op het platform. Hier kan je bekijken: de details van uw bestellingen die zijn voltooid, bestellingen die nog open staan en degenen die binnenkort worden verzonden. Je kan hier ook je adresgegevens, bankgegevens beheren. U verbindt zich ertoe om uw razapo.com gebruikersnaam, wachtwoord en gegevens vertrouwelijk te behandelen en niet beschikbaar te stellen aan onbevoegde derden. We kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor misbruik van uw razapo.com gebruikersnaam, wachtwoord of order details.

Artikel 6 – Beveiliging van uw persoonlijke gegevens

Razapo.com garandeert dat alle verzamelde informatie veilig word opgeslagen. Wij beschermen uw persoonlijke gegevens door:

  • Beperking van de toegang tot persoonlijke informatie
  • Het handhaven van technologische producten om ongeautoriseerde toegang tot computers te voorkomen
  • Veilig vernietigen van uw persoonlijke gegevens wanneer het niet langer nodig is voor eventuele juridische of zakelijk doel

Als u van mening bent dat uw privacy is geschonden door razapo.com neem dan contact met ons op via ons e-mail adres hieronder vermeld.

Uw wachtwoord is de sleutel tot uw account. Gebruik unieke cijfers, letters en speciale tekens, deel uw razapo.com wachtwoord niet met iedereen. Als u uw wachtwoord met anderen deelt, ben je zelf verantwoordelijk voor alle acties die in de naam van uw account worden gedaan en de gevolgen ervan. Als u de controle over uw wachtwoord verliest, kan u de controle verliezen over uw persoonlijke gegevens die je hebt verstrekt aan razapo.com. Je kan ook onderworpen worden aan juridisch bindende maatregelen die zijn genomen namens U. Daarom, als uw wachtwoord in gevaar is gebracht om welke reden dan ook of als u grondende redenen heeft om aan te nemen dat uw wachtwoord in gevaar is gebracht, moet u onmiddellijk contact met ons op nemen om uw wachtwoord te wijzigen. U wordt eraan herinnerd om af te melden van uw account en de browser te sluiten als u gebruik maakt van een gedeelde computer.

Artikel 7 – Leeftijd

Razapo.com verkoopt geen producten aan minderjarigen. Als je jonger bent dan 18 jaar oud, kan je onze website alleen gebruiken met de betrokkenheid van een ouder of voogd.

Artikel 8 – Het verzamelen van computergegevens

Razapo.com of onze geautoriseerde service providers kunnen cookies, web beacons en andere soortgelijke technologieën gebruiken voor het opslaan van informatie om u te voorzien van een beter, sneller, veiliger en persoonlijke ervaring wanneer u de Diensten en de toegang tot het platform gebruikt.

Wanneer u razapo.com bezoekt, slaan onze bedrijf servers automatisch de gegevens op die uw browser verzendt wanneer u een website bezoekt. Deze gegevens kunnen bestaan uit:

  • IP-adres van uw computer
  • Browser type
  • De webpagina dat je laatst bezocht hebt voordat je naar ons platform kwam
  • De pagina’s die u binnen het platform bezoekt
  • De tijd die u doorbrengd op beplaalde pagina`s, items en informatie gezocht op het platform, toegang tot data en tijdstippen en andere statistieken.

Deze informatie wordt verzameld voor analyse en evaluatie om ons te helpen bij het verbeteren van het platform en de diensten en producten die wij leveren.

Cookies zijn kleine tekstbestanden (meestal bestaande uit letters en cijfers) die in het geheugen van uw browser of apparaat wanneer u een website bezoekt of bekijkt worden opgeslagen. Ze stellen ons in staat om een bepaald apparaat of de browser te herkennen en ons te helpen om de inhoud van uw voorkeur interesses sneller te personaliseren, en om onze dienstverlening en platform meer handig en nuttig te maken voor u.

Web beacons zijn kleine grafische beelden die kunnen worden ingevoegd in onze service en het platform. Ze stellen ons in staat om de gebruikers te tellen die deze pagina’s hebben bekeken, zodat we beter uw voorkeur en belangen begrijpen.

Artikel 9 – Geen spam, spyware of virusen

Spam, spyware of een virus is niet toegestaan op het platform. Gelieve uw communicatie voorkeuren zodanig in te stellen zodat we de communicatie naar u verzenden zoals u verkiest. U bent niet bevoegd of het is niet toegestaan om andere gebruikers (zelfs een gebruiker die een item van u gekocht heeft) toe te voegen aan uw mailingslist (e-mail of fysieke mail) zonder hun uitdrukkelijke toestemming. Je mag geen berichten die spam, spyware of een virus bevatten verzenden via het platform. Als u een verdacht bericht wil melden, neem dan contact met ons op via ons e-mailadres hieronder vermeld.

Artikel 10 – Wijzigingen in het privacybeleid

Razapo.com evalueert regelmatig de toereikendheid van dit privacybeleid. Wij behouden ons het recht om op elk gewenst moment veranderingen aan te brengen aan het privacybeleid. Eventuele veranderingen in dit beleid zullen worden gepubliceerd op het platform.

Artikel 11 – Razapo`s recht

U erkent en aanvaardt dat razapo.com het recht heeft om uw persoonsgegevens openbaar te maken om juridische, regelgevende, gouvermentele,Tax, wetshandhaving of andere autoriteiten, als razapo.com gegronde redenen heeft om aan te nemen dat openbaarmaking van uw persoonlijke informatie nodig is met het oog op verplichtingen, eisen of regelingen of vrijwillig of verplicht als gevolg van samenwerking met een onderzoek, voor zover toegestaan door het toepasselijk recht. U gaat er mee akkoord om geen actie te ondernemen of afstand te doen van u rechten, om actie te ondernemen tegen razapo.com in verband met het openbaar maken van uw persoonlijke gegevens.

Artikel 12 – Contact opnemen met Razapo.com

Als u uw toestemming wil in trekken voor het gebruik door ons van uw persoonlijke gegevens, vragen en correctie van uw persoonlijke gegevens wil, opmerkingen of bezwaren heeft, hulp nodig heeft met technisch of-cookie-gerelateerde zaken, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via e-mail: info@razapo.com

Laatste Updated: Mei 28, 2017