Razapo market place overeenkomst

RAZAPO
MARKET PLACE OVEREENKOMST
( “Overeenkomst” of “Electronic Contract”)

BELANGRIJK: DOOR ZICH TE REGISTREREN ALS VERKOPER (OF HANDELAAR) BIJ https://razapo.com EN DIT ELEKTRONISCH CONTRACT (E-CONTRACT) TE ACCEPTEREN, BEVESTIGD U DAT U DE VOLGENDE VOORWAARDEN HEEFT GELEZEN EN BEVESTIGD U DAT U AKKOORD GAAT MET DEZE VOORWAARDEN:

Razapo en de verkoper kan worden aangeduid als “partij” individueel en als “Partijen”
collectief, afhangkelijk van de context.

De partijen aanvaarden samen om volgende voorwaarden aan te gaan als volgt:

De volgende bijzondere voorwaarden is een aanvulling van de Gebruikers Voorwaarden. Telkens als er een conflict is, zullen de bepalingen van deze overeenkomst voorrang hebben op de Gebruikers Voorwaarden.

A. Definities
Woorden en uitdrukkingen gebruikt in de bijzondere voorwaarden en de Gebruikers voorwaarden hebben de volgende betekenis:

(A) Activiteiten: de activiteit en faciliteit, die Razapo voorziet aan de verkoper, voor het aanmaken en het aanbieden van de goederen op het Platform, verzamelen, schikken en het vergemakkelijken van de transacties en andere gerelateerde inhoud, sales traffic activiteiten en activiteiten met betrekking tot bestellingen, aangeboden door Razapo.

(B) Activiteit Kosten: De kosten die Razapo factureert aan de verkoper voor de voorziene activiteiten, bestaan uit Algemene Activiteit Kosten en aanvullende activiteit vergoeding, berekend op basis van een percentage van de genoteerde prijs van de Goederen of Producten van een afgewerkt Orde (met de status Order “geleverd” in de IT-tool van Razapo), met inbegrip van alle kosten gegeven door de verkoper aan de klant, inclusief BTW en eventuele andere belastingen die van toepassing zijn bij wet of de overheid. Coupons en kortings bonnen (indien aanwezig) wordt niet berekend als Activiteit Kosten. Het percentage van een bepaalde coëfficiënt vastgesteld door Razapo, afhankelijk van de product categorieën. De Activiteit Kosten en Bijkomende Activiteit Kosten (indien niet anders aangegeven) worden berekend in lokale valuta en inclusief alle belastingen of toeslagen van toepassing bij wet.

(C) Content Materiaal: accurate en volledige product informatie, tekst, afbeeldingen en alle andere goederen-gerelateerde informatie, in overeenstemming met de toepasselijke Goederen Categorie specifieke eisen die door Razapo zijn ingesteld, in het formaat vereist door Razapo.

(D) Klant: een derde, die bestellingen of aankopen doet van Goederen op het Platform.

(E) Klant Overeenkomst: De overeenkomst tussen de verkoper en de klant met betrekking tot de levering van de goederen. Dit is een bindende overeenkomst tussen de verkoper en de klant ( “Klant Overeenkomst”). De Klant overeenkomst wordt verwerkt door Razapo na ontvangst van een door de Klant ondertekende overeenkomst door middel van aanvaarding, of een andere manier, zoals gedefinieerd in het Platform of door Razapo. In een dergelijk geval zal de status van de bestelling veranderen in “geleverd” in de IT-tool van Razapo.

(F) Goederen: De producten (met inbegrip van product onderdelen), dat de verkoper wil listen en verkopen aan klanten via het Platform.

(G) Goederen Categorie: Een van de Categorieën en subcategorieën van Producten gelist op het platform.

(H) Schriftelijk: (i) aangetekende post met ontvangstbevestiging; (Ii) e-mail persoonlijk afgeleverd of verzonden per fax of per fax “antwoord-back” print-outs; of (iii) gecertificeerd e-mail naar het adres dat U heeft ingediend bij Razapo.

(I) Notering Prijs: Notering prijs van de Goederen op het Platform (dat wil zeggen, de totale prijs inclusief alle toepasselijke belastingen door de wet).

(J) Razapo: Is de juridische eigenaar van het domein en / of platform van https://razapo.com; https://razapo.be; https://razapo.nl

(K) Order: de opdracht voor de verkoop van goederen aan een klant via het Platform.

(l) Platform: The website https://razapo.com https://razapo.be; https://razapo.nl

(M) Verkoper: De persoon die als verkoper is geregistreerd op het Razapo Platform in Europa en het platform gebruik voor de listing en verkoop van goederen.

(N) Market Place overeenkomst: De overeenkomst tussen de partijen omvattende de Bijzondere voorwaarde en voorwaarden.

(O) SKU: Stock Keeping Unit, unieke identifier die verwijst naar bepaalde goederen tussen de goederen beschikbaar voor aankoop op het Platform.

(P) Bijzondere voorwaarden: De bijzondere voorwaarden van het contract, zoals bepaald in dit document.

(Q) Algemene Voorwaarden of Voorwaarden: De algemene voorwaarden van de Market Place overeenkomst gehecht aan deze bijzondere voorwaarden dat dient als integraal en onlosmakelijk onderdeel van deze Marketplace overeenkomst.

(R) Transacties: Betalingen, Activiteit vergoedingen, terugbetalingen, boetes, aanpassingen en andere transacties met betrekking tot de uitvoering van de Marketplace-overeenkomst en Klantovereenkomst.

Onderwerp van de overeenkomst

1. Activiteiten

1.1 De partijen zijn het eens over de levering van activiteiten door Razapo aan de verkoper. Dit aanbod zal in overeenstemming met de Algemene Voorwaarden worden uitgevoerd. De activiteiten zijn verdeeld in twee delen als volgt:

(A) Algemeen Activiteiten, zoals: (i) het listen en publiceren of weergeven van content materiaal; (Ii) Klantenservice; (Iii) Order verificatie; (Iv) marketplace activiteiten (onder voorbehoud van het specifieke activiteiten model); (V) ondersteuning bij het beheer van de opbrengsten, annuleringen en mis-leveringen van Orders gemaakt via Platform;
Algemeen Activiteiten exclusief eventuele verzendkosten en eventuele betaling kosten. Algemeen Activiteiten worden door Razapo geleverd aan de verkoper alleen voor de specifieke goederen Categorieën die gelist en gepubliceerd zijn door de Verkoper op het Platform of in onderstaande tabel 1 is bepaald. De bijbehorende Fee is aangegeven in de kolom “Algemene Activiteit Kosten”.

(B) aanvullende activiteit, inclusief maar niet beperkt tot: het verwerken van alle transacties met betrekking tot bestellingen op het platform, als ook de verwerking van betalingen voor de verkoper. Extra activiteit Fee is 1% (één procent) per Prijs per eenheid ( “Extra Activiteit Kosten”), die belast zullen zijn naast Activiteit kosten (tabel 1), en geldt voor alle categorieën van goederen.

(C) Algemene Activiteit Kosten en aanvullende activiteit kosten in rekening gebracht aan de verkoper. Activiteit Kosten kunnen niet worden gewijzigd zonder toestemming van Razapo. Razapo heeft het recht om de Activiteit Kosten te veranderen en zal een dergelijke wijziging aan de verkoper melden.

(D) Betaling: De verkoper kan een aanvraag voor betaling doen via verkopers dashboard (knop opname) na het verstrijken van 20 dagen na de verkoop van het product. De verkoper zal de uitbetaling ontvangen van de aangevraagde uitbetaling met aftrek van Activiteit Vergoedingen, extra kosten, geannuleerde orders, niet geleverde bestellingen op de bankrekening die door de verkoper is ingediend bij Razapo.

1.2 Hierbij word uitdrukkelijk overeengekomen dat de contractuele verplichtingen van de partijen in het kader van een van de volgende retailactiviteiten modellen zal worden geëxploiteerd: Fullfillment door de Verkoper of Fullfillment door Third Party.

2. Verantwoordelijkheden van de partijen

2.1. Razapo zal de verkoper voorzien van de activiteiten, rekening houdend met de specifieke taken die voortvloeien uit de activiteiten en het fulfilment model zoals gespecificeerd in artikel 1.1 en 1.2 van deze overeenkomst.

2.2. Razapo zal de Verkoper voorzien van extra activiteiten, als deze nodig zijn.(zie 1.1.b en tabel 2).

2,3. In ruil voor de uitvoering van de taken, zal Razapo een Activiteit vergoedingen ontvangen, zoals aangegeven in het vorige artikel. 1.1.

B. VOORWAARDEN

3. Algemene voorwaarden

3.1.Deze bijzondere voorwaarden worden beheerst door de algemene voorwaarden die een integraal onderdeel van deze overeenkomst vormen, wanneer er een tegenstrijdigheid ontstaat tussen de Algemene Voorwaarden en de bijzondere voorwaarden, dan krijgen de bijzondere voorwaarden voorrang op de Algemene Voorwaarden.

C. BIJZONDERE VOORWAARDEN

4. De volgende bijzondere voorwaarden zijn van toepassing voor deze Marketplace overeenkomst:

4,1. Met betrekking tot de bepalingen 2.2 en 13.1 van de Algemene Voorwaarden, zal de Verkoper handleidingsboek en garantiekaart aanbieden in de Nederlandse taal en garantie stickers voorzien op alle bestelde Goederen van de volgende Product Categorieën: (1) Motoren; (2) Camera’s, (3) computers en laptops, (4) Huishoudelektro (5), Beauty en Verzorging, (6) Games en Muziek, (7) Telefoon en Tablets.

4.2 Geneeskunde, traditionele medicijnen, cosmetica, voedingssupplementen, voedsel of dranken, moeten goedkeurings label hebben van het Federaal Agentschap Voor De Veiligheid Van De Voedselketen (FAVV), en het label van kennisgeving moet aanwezig (zichtbaar) zijn op de verpakking.

4.3 Voor telecommunicatieapparatuur & toestellen (bijvoorbeeld mobiele telefoon, telefoon, radio, fax, etc) zal er een telecommunicatieapparatuur & toestellen Certificatie aanwezig moeten zijn en het nummer van het certificaat moet zichtbaar (aanwezig) zijn op de verpakking.

4.4 Voor medische apparatuur, huishoudelijke medische benodigdheden, cosmetica, voedingsindustrie producten, is een Volksgezondheid distributie licentie nodig van de Belgie / Nederland overheid en het distributie licentienummer moet aangegeven zijn op de goederen of de verpakking.

4.5 Consumentenproducten die binnen de Europese Unie (EU) op de markt verschijnen, moeten een CE-markering hebben. Bijvoorbeeld speelgoed en elektronische huishoudelijke apparaten. De CE-markering geeft aan dat het product voldoet aan wettelijke eisen. Onder andere op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu. De CE-markering is te herkennen aan de letters C en E.

5. TERMIJN

5.1 Deze overeenkomst gaat nu van start of op de datum dat de verkoper dit E-contract aanvaard, en zal automatisch worden verlengd, tenzij de partijen overeen komen om deze overeenkomst te beëindigen door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de andere partij binnen de 30 (dertig ) dagen voor de vervaldag van het E-contract.

6. Taal

6.1 Deze overeenkomst wordt uitgevoerd door de partijen in het Nederlands. Elke partij erkent dat hij dit document heeft gelezen en de inhoud ervan begrijpt.

ALGEMENE VOORWAARDEN

Omvang

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing voor de Marketplace ( “Overeenkomst”) tussen Razapo en de verkoper voor de activiteiten verschaft door razapo aan de verkoper voor het vertonen van de producten ( “Goederen”) op en via het Platform, het verzamelen; verwerken van alle transacties via het Platform in verband met de goederen, als partij dat betaling vergemakkelijkt op het platform; verkoop activiteiten en bestelings verwerkings activiteiten of andere activiteiten die door Razapo aan de Verkoper verschaft worden zoals schriftelijk overeengekomen tussen Razapo en de verkoper.

1.2. Deze Algemene Voorwaarden prevaleren boven alle andere voorwaarden tenzij anders bepaald in deze Marketplace overeenkomst.

1.3. Woorden en uitdrukkingen gedefinieerd in de Bijzondere voorwaarden hebben dezelfde betekenis als in de Algemene Voorwaarden, tenzij hier anders gedefinieerd.

1.4. De verkoper kan niet toewijzen, overdragen of uitbesteden een deel van zijn rechten en verplichtingen die voortvloeien uit deze Overeenkomst, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Razapo. Razapo kan toewijzen, overdragen of uitbesteden alle of een deel van zijn rechten en verplichtingen die voortvloeien uit de Marketplace overeenkomst.

1.5. De verkoper zal aan Razapo een telefoonnummer en e-mail adres verstrekken van een aangewezen contactpersoon of contactpersonen die beschikbaar zijn tijdens kantooruren, en met wie Razapo contact kan opnemen met betrekking tot een van de verantwoordelijkheden die voortvloeien uit deze overeenkomst (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de materiele inhoud, Sales Verkeer Activiteiten, voorraad actualisering en prijs updating en Order vervulling).

DEEL A. Voorschriften voor het listen van goederen op het platform

2. Informatie over de Goederen & materiaal inhoud

2.1. De verkoper zal een volledige en nauwkeurige beschrijving geven van het product, tekst, afbeeldingen en andere informatie met betrekking tot de Goederen ( “Materiaal inhoud”) voor elk product dat de verkoper ter beschikking steld (aanbied) op het Platform. Dit in een formaat dat opgesteld is door Razapo. De verkoper zal de inhoud actualiseren als dit nodig is en het product up to date houden.

2.2. De verkoper zal ervoor zorgen dat de materiaal inhoud, het aanbod en de daaropvolgende verkoop van van de Goederen in overeenstemming is met de toepasselijke wet met inbegrip van minimumleeftijd, kenmerking en etikettering eisen, product garanties, specificaties, tekeningen, voorbeelden en prestatiecriteria, lasterlijk of obsceen materiaal bevatten, geen schending van de Intellectueel eigendom, niet illegaal is, en niet in overtreding is met de bijhorende wetgeving.

2.3 De Material Content moet ten minste de volgende informatie-elementen bevatten:
a. Verkoper SKU nummer;
b. Merknaam, productnaam, model en de inhoud van het pakket;
c. Afmetingen (hoogte, lengte en breedte) Uitgedrukt in Centimeters en gewicht in kilogram;
d. Vervaldatum voor goederen in de categorie Beauty en Verzorging (indien van toepassing);
e. Verkoopprijs;
f. Garantie-informatie Met inbegrip van de geografische dekking.

2.4. De verkoper zal de inhoudtekst en het beeldmateriaal van de producten aan Razapo geven in overeenstemming met het Razapo standaard beleid.

2,5. Het is verboden voor de verkoper om volgende goederen te verkopen op het Platform: Wapens (waaronder vuurwapens, luchtbuks en soortgelijke en aanverwante goederen), verboden drugs, zwarte markt en geïmiteerd door piraterij verkregen goederen of kopieën van originele producten, piramidespel systeemen, geld spelen, sigaretten en goederen die nicotine bevatten, beschermde flora en fauna (met inbegrip van lichaamsdelen, zoals klauwen, hoektanden, huiden, vloeistoffen, enz.), gevaarlijke explosieven en / of producten of diensten die de geldende wetten overtreden of niet aan alle eisen van de wet voldoen. Voor consumptie goederen of goederen met vervaldatum, moet de verkoper ervoor zorgen dat de voorziene Goederen de houdbaarheidsdatum niet overschreiden. zuigelingenvoeding melk en andere baby producten moeten voldoen aan de ministerie van Volksgezondheid regelgeving en de heersende wetgeving.

2.6. Razapo behoudt zich het recht om onmiddellijk een listing, aanbod en de verkoop van goederen op het platform op te schorten indien een deel van de inhoud van het product onjuist is, onvolledig is of niet in overeenstemming is met de geldende wet.

2.7. De verkoper vrijwaart Razapo en dochterondernemingen en affiliates tegen alle kosten (inclusief advocaatkosten en gerechtelijke kosten op basis van schadeloosstelling), boetes, straffen, verliezen, schade en de aansprakelijkheid van een claim , de vraag of een actie als gevolg van de onjuiste, onvolledige of illegale informatie of anderszins met betrekking tot de materiaalinhoud.

2.8. De verkoper verbindt zich er toe en verklaart dat hij alle benodigde licenties, vergunningen en goedkeuringen heeft verkregen die nodig zijn voor het aanbod en de verkoop van de goederen die hij list of aanbied via het Platform.

2.9. De verkoper mag geen enkele product listen of aanbieden op het Platform of verwijzen naar een URL, tenzij de verkoper het recht en de licentie heeft om dergelijke goederen aan te bieden en te verkopen onder de toepasselijke wet.

2.10. Materiaal inhoud moet worden verstrekt in de Nederlandse taal.

2.11. De verkoper kan tekst, disclaimers, waarschuwingen, mededelingen, etiketten of andere inhouds materiaal toevoegen dat vereist is door de toepasselijke wet voor merchandising, reclame of verkoop van de goederen.

2.12. De verkoper verleent Razapo een royalty-vrije, niet-exclusieve, wereldwijde, eeuwigdurende, onherroepelijke recht en licentie te gebruiken, te reproduceren, uit te voeren, weer te geven, te distribueren, aanpassen, wijzigen, re-formaat, commercieel of niet -commercially exploiteren, van de materiaal inhoud geleverd door de verkoper, en in sublicentie te geven de voorgaande rechten aan de affiliates en exploitanten van Razapo. Op voorwaarde dat Razapo het handelsmerken door de verkoper gegeven niet veranderd (met uitzondering van het veranderen van de maten van het handelsmerken voor zover nodig voor de presentatie, zolang de relatieve maten van het handelsmerken hetzelfde blijven). Verder zal niets in de voorwaarden verhinderen dat Razapo het gebruik van de materiaal en inhoud van de materialen zonder toestemming van de verkoper kan gebruiken in de mate dat een dergelijk gebruik is toegestaan onder de toepasselijke wet.

2.13. Razapo kan een systeem gebruiken waarbij de klant een beoordeling (review) kan geven van de aangeboden producten of de prestaties van de verkoper en Razapo kan deze beoordelingen publiek maken en beschikbaar stellen op het Platform.

2.14. Niettegenstaande enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden, zal Razapo het recht hebben, om de inhoud materiaal, structuur, uiterlijk, design, functionaliteit en alle andere aspecten van het Platform, de verkoop via het Platform, Sales Traffic Activiteiten, (met inbegrip van het recht op re-design, wijzigen, verwijderen of wijzigen van de inhoud, het uiterlijk, het ontwerp, meta-labels, titels, mark-ups, stylesheets, scripts, applicaties, interne en externe links en andere aspecten, en de toegang tot het platform en elk element, aspect, deel of functie daarvan (met inbegrip van een product listings) te beperken.

3. Voorraad actualisering en Listing Prijs updating

3.1. De verkoper zal vermelden, in het formaat dat Razapo voorziet, nauwkeurige, bijgewerkte en volledige informatie over de beschikbaarheid, voorraad en noterings prijs van elk product dat de verkoper ter beschikking stelt of publiceerd of aanbied op het platform.

4. Schorsing van listing van goederen op het Platform

Niettegenstaande enige bepaling in deze Voorwaarden, zal Razapo het recht hebben om listings te vertragen, op te schorten, te weigeren of weer te geven, of om de verkoper te weigeren om producten te listen op het platform.

DEEL B. Voorschriften voor de verkoop van goederen op het platform

5. De toegang tot IT-tools

5.1. Het wachtwoord verstrekt door Razapo aan de verkoper mag alleen gebruikt worden tijdens de periode dat de verkoper de toestemming heeft om het platform te gebruiken. Waaronder het beheren van de catalogus van de geliste goederen op het Platform, update informatie over de goederen (bv beschikbaarheidsstatus, voorraadniveaus en prijzen), bestellingen elektronisch te accepteren, bestellingen af te werken en afgewerkte transacties te bekijken.

5.2. De verkoper is verantwoordelijk voor het handhaven van de veiligheid van zijn wachtwoord. De verkoper mag zijn wachtwoord nooit openbaar maken aan (anders dan derden die gemachtigd zijn door Razapo om het account te gebruiken in overeenstemming met de Marketplace Overeenkomst) derden. De verkoper is zelf verantwoordelijk voor het gebruiken en de acties die worden genomen met het wachtwoord. Als verkoper een vermoeden heeft dat het wachtwoord misbruik word, moet hij het wachtwoord onmiddelijk veranderen.

6. Klant informatie en Klantenservice

6.1. Razapo is de eigenaar van alle accountinformatie van third party verkopen van producten via het Platform (“Klant”), de informatie over de verkoop van goederen aan klanten via het Platform (“Order”) en informatie met betrekking tot transacties, waaronder betalingen, activiteit kosten (zoals gedefinieerd in artikel 13.1 hieronder) uitbetalingen, terugbetalingen, standaard kosten en aanpassingen. Razapo is niet aansprakelijk voor het betalen van eventuele vergoedingen aan de verkoper in verband voor het gebruik van dergelijke Klant account informatie.

6.2. De verkoper zal geen orders, Transacties, leveringen bevestigen aan de klant. En geeft geen verdere informatie over de uitvoering van de orders aan de klant, door middel van post, e-mail, telefoon, fax of enig ander communicatiemiddel.

6.3 De verantwoordelijkheid van Razapo en Verkoper met betrekking tot verpakking, verwerkingen, leveringen, retouren, garanties en bestellingen zal in overeenstemming zijn met de fulfilment beschrijvingen in de artikelen 8 en 9 en zoals overeengekomen tussen de partijen in het kader van de Marketplace overeenkomst.

6.4. Razapo heeft het recht om te bepalen naar eigen goeddunken of een klant een terugbetaling, aanpassing of vervanging krijgt en Razapo kan de verkoper vragen om een terug betaling te doen aan Razapo als de verkoper aansrakelijk is om dat te doen in overeenstemming met de voorwaarden.

6.5. Verkoper zal gebruik maken van de klantinformatie gegeven door Razapo of klantinformatie verkregen via een andere mogelijkheid maar in samenspraak met deze overeenkomst, uitsluitend voor toepassingen in deze overeenkomst en zal niet verkopen, overdragen, in licentie geven, publiceren, verhuren of anderszins commercieel exploiteren elke klant informatie, Of gebruik maken van de informatie voor zijn eigen voordelen, en zal geen data verzamelen ten behoeve van statistische analyses of verkoop, op basis van of in verband met de Customer Information. Klant informatie mag niet aan derden worden verstrekt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Razapo, en kan worden openbaar gemaakt binnen de organisatie van de verkoper alleen op een need-to-know basis.

7. Orderverificatie

7.1. Razapo kan naar eigen goeddunken voor onderzoek een order inhouden of weigeren. En weigeren een transactie te verwerken. Razapo kan de steun van een of meerdere derden processors of financiële instellingen of een andere service providers gebruiken in verband met het Platform.

7.2. De prijzen in de orders zijn niet onderworpen aan wijzigingen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, en zijn inclusief fulfilment kosten (bijvoorbeeld, verpakking, opslag en orderverwerking kosten) volgens het model om de bestellingen van de Goederen te vervullen (” Fulfilment Model “), zoals overeengekomen tussen de verkoper en Razapo, evenals kosten, Activiteit kosten en risico’s, met betrekking tot de fulfilment, activiteiten en betalingswijze van de Orde. Razapo behoudt zich het recht om bepaalde Orders en betaling te weigeren voor de Goederen, en eventuele kortingen, kortingsbonnen, cadeaubonnen, of andere aanbiedingen of stimulerende maatregelen van de verkoper te aanvaarden.

7.3 Razapo zal (rechtstreeks of via een derde partij) het risico nemen op creditcardfraude (bijvoorbeeld frauduleuze aankopen als gevolg van diefstal of ongeautoriseerd gebruik van credit card informatie van een klant) in verband met de transacties, behalve voor frauduleuze transacties die onstaan omdat de verkoper niet voldoet aan de voorwaarden van de Order informatie. De verkoper zal alle andere risico’s van fraude of verlies op zich nemen. De verkoper zal Razapo onmiddelijk op de hoogte brengen van eventuele wijzigingen van de specificaties van de Goederen of van frauduleuze of andere ongepaste activiteiten met betrekking tot een van de Goederen die kunnen leiden tot een hogere incidentie van fraude of andere onregelmatigheid in verband met transacties met betrekking tot de Goederen.

8. Order fulfilment

8.1. De verkoper en Razapo komen overeen in de Marketplace overeenkomst het volgende model:

a. Fulfilment door de verkoper: de verkoper is verantwoordelijk voor de inkoop, de opslag, de verkoop en het verpakken van alle goederen, evenals de orderverwerking en het verzend adres dat is opgegeven in de Order, hetzij met behulp van een derden koerier / vervoerder of verkoper eigen koerier / vervoerder. Razapo zal ondersteunen bij de coördinatie van de after sales activiteiten zoals het beantwoorden van vragen van klanten en verwerken van retours.

8.2. De verkoper is verantwoordelijk voor het verstrekken van een garantie voor alle goederen, die in overeenstemming is met het toepasselijke recht.

8.3. De verkoper is verantwoordelijk voor alle bestellingen en de hoeveelheden van de goederen verkocht via het Platform zoals medegedeeld door Razapo. Alle bestellingen zijn definitief en kunnen niet worden geannuleerd of ingetrokken door de verkoper tenzij anders is bepaald in de Voorwaarden.

8.4. De overeenkomst voor de levering van de Goederen zoals bepaald in de Order (“Klant contract) moeten worden voldaan na aanvaarding of verificatie door Razapo en de Orde is bevestigd of gemaakt door de Klant. De verantwoordelijkheid van de Goederen berust bij de verkoper tot nakoming van de Klantovereenkomst. Razapo is geen partij bij de Klant Overeenkomst, en is niet aansprakelijk voor een van beide partijen in verband met deze overeenkomst.

8.5. De verkoper verbindt zich ertoe te voldoen aan de toepasselijke wet met betrekking tot de verkoop van Goederen via het Platform in het kader van de Klant Overeenkomst (inclusief, maar niet beperkt tot de regelgeving inzake consumentenbescherming).

8.6. Razapo behoudt zich het recht om het gebruik van een koerier (voor het leveren van producten) te weizigen te beperken of te annuleren.

8.7. Razapo zal derden koeriers en leveranciers aanbevelen aan de verkoper die samenwerking met Razapo en de verkoper kan een koerier aanbevolen door de Razapo kiezen. Razapo behoudt zich het recht om: het gebruik van een koerier toe te staan, te definiëren, te wijzigen, te beperken of te annuleren (inclusief eigen orderverwerkings dienst van de Verkoper) die gebruikt word bij het verzenden en leveren van de goederen, tenzij anders schriftelijk overeengekomen door de partijen.

8.8. Hetzij met behulp van Fullfilment door de verkoper of Fullfilment door een derde als Fullfilment model, de verkoper zal verantwoordelijk blijven voor alle gemaakte kosten voor het verzenden van de goederen volgens Razapo geldende beleid. Het bedrag van de verzending kost zal worden geïnformeerd door Razapo, evenals de kosten van elke mislukte orderverwerking (wat betekent elke klantovereenkomst die niet met succes kan worden uitgevoerd), omdat a) het afleveradres van de orde is niet juist; b) de Klant niet bereikbaar is, het aantal orderverwerkings pogingen zal worden bepaald door de vervoerder; of c) de Klant weigert en annuleert de Orde bij levering aan het adres) of retour van de goederen, met inbegrip van de vrachtkosten en transportverzekering. Eventuele kosten gemaakt door Razapo in verband met de verzending zullen worden afgetrokken van de bedragen die aan de verkoper uitbetaald worden. De verkoper is ook verantwoordelijk voor de betaling van alle douaneformaliteiten, rechten en belastingen en alle andere kosten in verband met de verzending en inklaring van de goederen.

8.9. Razapo behoudt het recht met inachtneming van de geldende wetten, om bestemmingen op het platform te beperken naar waar de verkoper de producten die op het platform worden verkocht te verzenden.

8.10. Als de verkoper goederen ontvangd van uit het buitenland door middel van een importeur, dan is de verkoper verantwoordelijk voor de volledigheid van de import procedures. Als Razapo genoteerd is op enig import document dan behoudt Razapo zich het recht om de goederen te weigeren en de Order die onder de invoerdocumenten valt te annuleren. De eventuele kosten opgelopen door Razapo zullen worden afgetrokken van de bedragen die aan de verkoper worden uitbetaald door Razapo.

8.11. De verkoper moet voldoen aan de standaard procedures, het gewicht en de grootte beperkingen, en andere verzendings eisen van de toepasselijke koeriers. Als Razapo de geschatte verzendkosten geeft aan de verkoper voorafgaand aan de verzending, dan stemt de Verkoper ermee in dat de werkelijke verzendkosten, waarvoor de verkoper aansprakelijk is kan zijn:

a. meer dan de geschatte verzendkosten kan zijn als de koerier bepaalt dat deze goederen meer wegen (ook gebaseerd op de koerier volumegewicht berekening) dan zoals door de verkoper ingediend.

b. het volledige bedrag van de geschatte verzendkosten, zelfs als de koerier bepaalt dat het gewicht minder is dan door de verkoper ingediend.

8.12. Met betrekking tot de bepaling 9.4 van de Algemene Voorwaarden, de Verkoper zal in elk geval, de originele verpakking behouden van het product of de producten wanneer deze verpakt worden als voorbereiding voor het zenden. In elk geval zal de verpakking de integriteit van het product of de producten garanderen, alsmede de bijbehorende originele verpakking.

9. Bepalingen van toepassing op de uitvoering van orders bij het gebruik van Fulfilment door de verkoper als Fulfilment Model

9.1. In aanvulling op de Algemene Voorwaarden zijn de bepalingen in dit artikel van toepassing op bestellingen die worden vervuld in overeenstemming met het door de verkoper Fulfilment Model.

9.2. Razapo zal de verkoper informatie geven met betrekking tot elke bestelling van producten gemaakt via het Platform.

9.3. De verkoper stopt en annuleerd alle bestellingen als Razapo daar opdracht voor geeft. Als de klant reeds betaald heeft voor dergelijke bestellingen, zal Razapo een terugbetalingen doen (en eventuele aanpassingen) naar het toepasselijke Customer account. De verkoper vergoed Razapo voor de terugbetaalde bedragen.

9.4. Verkoper is zelf verantwoordelijk voor en draagt ​​alle risico en aansprakelijkheid voor, de inkoop, de opslag, de verkoop, de verpakking en het verstrekken van de garantie voor alle goederen, evenals het verwerken van de orders voor de ontvanger en het verzend adres dat is opgegeven in de Order (in overeenstemming met de toepasselijke wet). De verkoper is verantwoordelijk voor enige tekortkoming of defect, schade aan of diefstal van of claims met betrekking tot de aankoop, de opslag, de verkoop, verpakking, orderverwerking of mislukte orderverwerking van de Goederen, of andere kwestie die zich voordoet in verband met de uitvoering van de Order, behalve voor fouten veroorzaakt door:

a. creditcardfraude waarvoor Razapo verantwoordelijk is, of

b. falen van Razapo om aan de Verkoper informatie over de Orde ter beschikking te stellen.

9.5. De verkoper is verantwoordelijk voor het afsluiten van de juiste verzekering voor boven vermelde punten, alsmede voor alle andere genoemde verplichtingen in het kader van deze overeenkomst .

9.6. De Verkoper stemt ermee in om alle bestellingen te verzenden binnen de termijn dat door Razapo bepaald is. Niettegenstaande enige bepaling van deze voorwaarden, behoudt Razapo zich het recht om deze termijnen te wijzigen. Razapo behoudt zich ook het recht om bestellingen te annuleren en de Transactie te annuleren als de termijn niet nageleefd word.

10. Storingen, gebreken en niet-naleving van goederen

10.1. De Verkoper garandeert dat de geleverde goederen (geleverd aan de klant, zoals omschreven door Razapo) zullen voldoen aan de specificaties aangegeven op het platform en met de toepasselijke Wet. (dat de Goederen volledig voldoen aan alle producten garanties, specificaties, tekeningen, voorbeelden, prestatiecriteria, veiligheid en hygiëne-eisen en alle van toepassing zijnde kwaliteitsnormen, en beschikbaarheid van de gebruikershandleiding) en dat de goederen vrij zullen zijn van fouten en gebreken. Razapo behoudt zich het recht om, op elk moment, rechtstreeks of via een derde party, een hoeveelheid en kwaliteits controleren uit te voeren om eventuele fouten, gebreken of niet-naleving van de verkopers afspraken te controleren. Razapo zal de verkoper schriftelijke binnen de 30 (dertig) na het ontdekken van de fout op de hoogte brengen.

10.2. In het geval van een fout, defect of niet-naleving van de geldende wet of specificaties vermeld op het platform met betrekking tot goederen geleverd aan de klant, Kan Razapo een verzoek indienen aan de verkoper om de goederen te verwijdering. Alle kosten in verband met deze verwijdering zijn voor rekening van de verkoper. Als alternatief kan Razapo aan de verkoper vragen om deze Goederen te vervangen. Alle kosten die hier uit voort vloeien zijn voor de rekening van de verkoper.

10.3. Razapo behoudt zich het recht om een vergoeding te vragen voor eventuele schade geleden als gevolg van fouten, gebreken en niet-naleving.

10.4. De verkoper vrijwaart Razapo van alle kosten, verliezen, kosten of schade voortvloeiend uit aanspraken van derden, juridische beroepen die worden ingesteld tegen Razapo en die voortvloeien uit of in verband met de verkoop en het gebruik van gebrekkige en niet-conforme goederen.

11. Retourneren en fout-leveringen

11.1. De verkoper aanvaardt alle fout-leveringen en retours van goederen die door Razapo aan de verkoper gemeld worden. Alle retours kosten worden door de Verkoper betaald of het bedrag van de kosten die door Razapo bepaald worden.

11.2. Als de klant reeds betaald heeft voor de Orde, zal Razapo een terugbetalingen uit te voeren aan de Klant. Razapo zal alle terugbetalingen (en eventuele aanpassingen) uitvoeren naar het toepasselijke Customer account. De verkoper vergoedt Razapo voor de gedane terugbetalingen. Razapo behoudt zich het recht te wijzigen of stop te zetten het mechanisme voor de verwerking van retours en aanpassingen op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving.

11.3. Razapo is niet verplicht om retours te aanvaarden van goederen op het daarvoor bestemde retour adres van Razapo. Razapo kan verzoeken om de retour goederen te zenden naar het daarvoor bestemde retour adres voor verdere kwaliteitscontrole. Als Razapo rechtstreeks of via een derde partij bepaalt tijdens de kwaliteitscontrole van het geretourneerde product, dat het product defect of beschadigd is. Dat het product niet meer kan worden aangeboden aan andere klanten omdat het beschadigd is of niet meer functioneerd. En dat deze schade veroorzaakt is door de klant. Dan zal de verkoper niet aansprakelijk zijn om het geretourneerde product te accepteren.

11.4. Razapo zal ondersteunen bij de coördinatie en de behandeling van de geretourneerde goederen naar het aangegeven door de verkoper en door Razapo ( “Adres”) overeengekomen adres. Razapo zal zijn uiterste best doen om de geretourneerde goederen naar het adres te zenden binnen de 45 (vijfenveertig) dagen vanaf de dag dat de geretourneerde goederen zijn aangekomen op het daarvoor bestemde Razapo adres.

11.5. De verkoper is zelf verantwoordelijk voor alle non-conformiteit of defecten, of retouren van een van de Goederen. De verkoper zal Razapo in kennis stellen van dergelijke non-conformiteit, defecten, of retours of meldingen daarvan en samen werken met Razapo in verband met een retour. Onder meer door het invoeren van de procedures voor de terugkeer van goederen naar de verkoper onder de standaard processen van Razapo. De verkoper zal verantwoordelijk zijn voor alle kosten en uitgaven. (met inbegrip van retour kosten, reparatie kosten, verwijderings kosten en de kosten om het product terug te leveren aan de verkoper of een leverancier van een van deze producten).

11.6. Tenzij anders schriftelijk door de partijen overeengekomen, zal Razapo crediteren de Commissie met betrekking tot geretourneerde of verkeerd geleverde Orders van de verkoper. Razapo zal niet crediteren aan de verkoper andere kosten of vergoedingen in verband met een retour of verkeerd geleverde Order.

11.7 De verkoper kan ten alle tijden een claim indienen in het geval van een bezwaar voor een Retourd product. Dit door het volgen van de procedures van de “Dispute Management Policy”. Razapo behoudt zich het recht om de Dispute Management Policy op elk moment te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. De verkoper zal het eens zijn met eventuele voorgestelde wijzigingen en deze aanvaarden.

12. Activiteit Kosten

12.1. Razapo factureert aan de verkoper een bedrag exclusief BTW en alle andere belastingen en toeslagen die van toepassing zijn bij wet (“Activiteit Kosten”) voor de activiteiten door Razapo gegeven aan de Verkoper (zoals het listen van goederen op het Platform, productie van inhoud, Sales Traffic activiteiten of Order fulfilment activiteiten), in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, volgens de prijzen aangegeven in de bijzondere voorwaarden, die niet onderworpen zijn aan enige variatie, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen door de partijen.

12.2. De facturen zullen volgende gegevens bevatten: nummer en datum van de Order, geleverd Activiteiten en gedetailleerd activiteit kosten.

12.3. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zal de afwikkeling van de facturen van klanten worden uitgevoerd door Razapo ten aanzien van de transacties ontvangen.

13. Betalingen

13.1. Razapo zal alle betalingen van klanten ontvangen en verwerken (met inbegrip van alle rembours betalingen) als agent voor de verkoper en heeft het excusieve recht om dit te doen. Razapo zal dergelijke betalingen overmaken aan de verkoper in overeenstemming met de voorwaarden. Als een betalings processor agent zal Razapo geen enkele verantwoordelijkheid nemen met betrekking tot de wettigheid van het betalingsverkeer tussen de koper en de verkoper met betrekking tot de bestellingen die via het Platform gemaakt worden. De verkoper verbindt zich ertoe dat alle betalingen in overeenstemming zijn met de toepasselijke wet (met inbegrip van anti-witwas regelgeving). Als uitdrukkelijk is omschreven door Razapo, kan een logistiek dienstverlener / koerier ook betalingen van de klant (met inbegrip van rembours) ontvangen.

13.2. Razapo zal aan de verkoper betalen: alle betalingen, Activiteit vergoedingen, retourkosten, fout Kosten en aanpassingen ( “Payments”) in overeenstemming met de voorwaarden. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, worden de betalingen gedaan in overeenstemming met het overeengekomen betalingsmechanism zoals vermeld in artikel 1.1 (d) Market Place overeenkomst.

13.3. Als Razapo concludeert dat de handelingen en uitvoering van de verkoper, in verband met de Marketplace Overeenkomst en de Klant Overeenkomst en de voorwaarden kan leiden tot Customer geschillen, terugvorderingen of andere claims, dan kan Razapo naar eigen goeddunken weigeren de betalingen uit te voeren voor een periode van:

a. Een periode van 90 (negentig) dagen na de oorspronkelijke datum van de schorsing;

b. Afronding van een onderzoek met betrekking tot de acties van de verkoper of de prestaties in verband met de Marketplace Overeenkomst, de Klant Overeenkomst en de Voorwaarden.

13.4. In het geval van schending van de verkopersvoorwaarden zal Razapo zonder beperking het recht hebben om de betalingen te vertragen of op te schorten. Elke betaling gemaakt door Razapo mag op geen enkele wijze worden beschouwd als een verklaring van afstand van haar rechten uit hoofde van de Voorwaarden.

13.5. Razapo behoudt zich het recht om Order waarde en transactie limieten op te leggen (minimum of maximum) voor sommige of alle klanten of de verkoper met betrekking tot de waarde van een transactie, de cumulatieve waarde van alle transacties gedurende een bepaalde periode of het aantal transacties per dag of een andere periode. Razapo is niet aansprakelijk voor de Verkoper als:

a. Als Razapo niet doorgaat met een order of transactie omdat die de vastgestelde limieten opgelegd door Razapo zou overschrijden.

b. Als Razapo een klant toelaat om een transactie te stoppen , omdat het platform of de goederen niet beschikbaar zijn na het begin van een transactie.

13.6. De verkoper is verantwoordelijk voor alle relevante belastingen, heffingen, toeslagen en andere kosten die voortkomen uit of in verband met de betalingen, en de verkoper verbind zich ertoe om dergelijke belastingen, rechten, heffingen en andere heffingen op tijd te betalen. Voor zover vereist door de toepasselijke wet, heeft Razapo het recht om alle belastingen in te houden in verband met de betalingen, indien Razapo aansprakelijk wordt gesteld om eventuele belastingen te betalen in verband met de bestelling. De verkoper vrijwaart Razapo ten alle tijden van een dergelijke belasting.

14. Penalty Beleid

14.1. Elke overtreding van de Algemene Voorwaarden en Bijzondere Voorwaarden van deze overeenkomst en de bepalingen en voorwaarden in het boetebeleid van Razapo ( “Penalty beleid”) laat Razapo toe om een boete in rekening te brengen aan de Verkoper ( “Penalty” ) in overeenstemming met het Penalty beleid van Razapo, met betrekking tot de dienstverlening en de orders verstrekt daar Razapo aan de verkoper. Razapo behoudt zich het recht om het straf beleid te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, en de verkoper moet bereid zijn om eventuele voorgestelde wijzigingen te aanvaarden.

14.2. Razapo zal de boete innen van de verkoper (indien aanwezig) .De boete zal worden gemeld aan de Verkoper en zal de volgende gegevens bevatten: nummer en datum van de Orde, Object en gedetailleerd activiteits Vergoedingen of andere vereiste gegevens.

14.3. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zal de betaling van de boete worden afgehouden van de tegoeden dat Razapo heeft ontvangen via transacties gemaakt door de klant naar Razapo.

14.4 Het Penalty beleid van Razapo zal integraal deel uitmaken van deze Market Place overeenkomst.

15. Organisatie en onafhankelijkheid van de verkoper

15.1. Op basis van de Klantovereenkomst is Razapo geen partij bij transacties tussen de klanten en de verkoper, en de verkoper vrijwaard Razapo en de ondernemingen, agenten en werknemers van Claims eisen en schade (werkelijke schade en gevolgschade) van welke aard en natuur , bekend en onbekend, vermoed en onvermoed, bekendgemaakt en niet bekendgemaakt, die voortvloeien uit of op enige wijze verband houden met dergelijke transacties.

15.2. De verkoper en Razapo zijn onafhankelijke ondernemers en niets in de Marketplace Overeenkomst zal enige partnership, joint venture, agentschap, franchise of vertegenwoordigers relaties tussen de partijen creëren. De partijen erkennen wederzijds dat de Marketplace overeenkomst niet zal leiden tot de oprichting van een rechtstreekse arbeidsverhouding tussen Razapo en de personen die activiteiten verstrekken aan de verkoper. De verkoper zal geen enkele bevoegdheid hebben om aanbiedingen te accepteren namens Razapo.

15.3. Verkoper zal niet uitbesteden een van de rechten of verplichtingen onder deze overeenkomst zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Razapo.

15.4. De verkoper vrijwaard en verdedigen Razapo (functionarissen, directeuren, werknemers en agenten) tegen elke claim, verlies, schade, kosten, uitgaven, civielrechtelijke boete, straf of andere aansprakelijkheid (inclusief, zonder beperkingen , advocaatkosten) (elke “Claim”) die voortvloeien uit of in verband met:

a. Een inbreuk of niet-nakoming door de verkoper en of zijn werknemers, agenten of aannemers van de verplichtingen in de Marketplace Overeenkomst of de klant overeenkomst.

b. De verkoopkanalen van Goederen in eigendom van of geëxploiteerd door de verkoper (met inbegrip van het aanbod, verkoop, fulfilment, terugbetaling, retourneren of aanpassingen), het inhouds materiaal van de verkoper, inbreuk op intellectuele eigendomsrechten, persoonlijk letsel, de dood of schade aan eigendommen.

c. De belastingen van de verkoper.

d. Eén of meer operators die juridische stappen ondernemen tegen Razapo die voortkomen uit of in verband zijn met de Marketplace overeenkomst.

15.5. Niets in deze overeenkomst zal Razapo of de Verkoper verplichten om deel te nemen aan enig handelen die door de wet verboden is en bestraft kan worden volgens de wetten van Belgie en Nederland of enig ander land.

15.6. Als Razapo bepaalt dat een Claim nadelige gevolgen kan hebben voor Razapo dan kan Razapo de verdediging overnemen ten koste van de verkoper. De verkoper kan zich niet meer uitspreken over het oordeel of het aangaan van een schikking van een claim zonder voorafgaande schriftelijk toestemming van Razapo.

15.7. Deze Voorwaarden zal geen exclusieve relatie vormen tussen Razapo en de verkoper. Niets uitgedrukt of geïmpliceerd in deze voorwaarden is bedoeld voor andere personen dan de partijen en geeft geen ander personen anders dan de partijen het recht, remedie, of claim in te dienen in verband met deze voorwaarden. Deze voorwaarden alle verklaringen, garanties, convenanten en bepalingen zijn bedoeld voor het enige en exclusieve voordeel van Razapo en de verkoper.

15.8. Zoals tussen de verkoper en Razapo, zal de verkoper zelf verantwoordelijk zijn voor alle verplichtingen in verband met het gebruik van een derde partij, dienst of functie die de verkoper gebruikt voor eigen rekening, inclusief de naleving van de algemene voorwaarden.

15.9. Razapo behoudt zich het recht voor om te delegeren of uitbesteden de prestaties of de taken,
in verband met de uitvoering van de verplichtingen uit de Marketplace-overeenkomst. En behoudt zich het recht om dienstverleners, onderaannemers of agenten hiervoor te gebruiken onder de voorwaarden die Razapo passend acht.

16. Beëindiging en opzegging

16.1. Razapo heeft het recht om de Marketplace-overeenkomst en de Voorwaarden bij het optreden van een van de volgende gebeurtenissen eenzijdig en onmiddellijk te beëindigen:

a. De verkoper die in strijd is met verplichtingen of garanties in het kader van de Marketplace-overeenkomst en deze niet kan of wil herstellen binnen de zeven (7) dagen na ontvangst van een schriftelijke kennisgeving van Razapo van een dergelijke schending.

b. De verkoper schakeld een bevoegde rechtbank in voor de ontbinding van een contract of voor de liquidatie of ontbinding van een order.

c. Het maken van een administratie order ten opzichte van de verkoper of de benoeming van een curator om in last te nemen het bezit of de verkoop van een van de activa van de Verkoper.

d. De verkoper maakt een afspraak met zijn crediteuren of schakeld een Bevoegde rechter in om zich te bescherming tegen zijn schuldeisers.

e. De verkoper dreigd om de werkzaamheden of business stop te zetten.

f. Niet tegenstaande het voorgaande, zal Razapo het recht hebben om de Marketplace-overeenkomst en de Voorwaarden zonder reden, eenzijdig te beëindigen op razapo eigen goeddunken, binnen 14 (veertien) dagen na de datum waarop Razapo schriftelijke kennis heeft gegeven van het beëindiging van de overeenkomst.

16.2. De verkoper heeft het recht om de Marketplace overeenkomst eenzijdig te beëindigen binnen 14 (veertien) dagen na het ontstaan ​​van een van de volgende evenementen:

a. Razapo vertraagd een betaling voor meer dan 30 (dertig) dagen zonder geldige reden in overeenstemming met de voorwaarden.

b. Razapo vertraagd een retour voor meer dan 60 (zestig) dagen zonder geldige reden in overeenstemming met de Voorwaarden.

c. Het maken van een administratie order in relatie tot Razapo of de benoeming van een curator over Razapo`s vermogen.

d. Razapo maakt een afspraak met zijn crediteuren of schakeld een Bevoegde rechter in om zich te bescherming tegen zijn schuldeisers.

e. Razapo dreigd om de werkzaamheden of business stop te zetten.

f. Niet tegenstaande het voorgaande, zal de verkoper het recht hebben om de Marketplace-overeenkomst en de Voorwaarden zonder reden, eenzijdig te beëindigen op verkoper eigen goeddunken, binnen 14 (veertien) dagen na de datum waarop seller schriftelijke kennis heeft gegeven van het beëindiging van de overeenkomst.

16.3. Vóór het beëindiging van de Marketplace overeenkomst stelt de verkoper Razapo in kennis van alle gesloten overeenkomsten met klanten, die nog uitgevoerd moeten worden. Voor alle duidelijkheid, is de verkoper verantwoordelijk voor de uitvoering van de lopende orders volgens het specifieke fulfillment model met Razapo overeengekomen. Indien de verkoper in gebreke blijft, kan Razapo de orders annuleren en kunnen Activiteit Kosten van toepassing zijn op deze Orders plus een penalty vergoeding in overeenstemming met artikel 14.1, die worden afgetrokken van de betalingen die Razapo aan de verkoper moet uitbetalen.

16.4. De partijen komen overeen dat er geen gerechtelijk bevel nodig is om de Marketplace-overeenkomst en de Voorwaarden te beëindigen.

17. Industriële en intellectuele eigendomsrechten

17.1. De verkoper verklaart en garandeert aan Razapo dat het de eigenaar is en het wettige recht heeft met betrekking tot octrooien, copyrights, handelsgeheimen, merken, handelsnamen of andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Goederen en de inhoud van materiaal en is niet op de hoogte van eventuele aanspraken van derden in verband met vermeende of feitelijke patenten, auteursrechten, handelsgeheimen, merk, handelsnaam of andere intellectuele eigendomsrechten inbreuken of andere claims, eisen of acties die voortvloeit uit het inhoud materiaal, reclame, uitgeverij, promotie , fabricage, verkoop, distributie of gebruik van de Goederen en geen inbreuk maakt op de hiervoor genoemde rechten direct of indirect.

17.2. De Verkoper stemt ermee in om Razapo en al aan haar ondernemingen te verdedigen, te beschermen, schadeloos te stellen en te vrijwaren tegen alle kosten (inclusief advocaatkosten en gerechtelijke kosten op basis van schadeloosstelling), kosten, boetes, straffen, verliezen, schade die voortkomen uit vermeende of feitelijke patenten, auteursrechten, handelsgeheimen, merk, handelsnaam of andere intellectuele eigendomsrechten inbreuk of andere claim, eis of actie die voortvloeit uit het inhoud materiaal, reclame, uitgeverij, promotie, productie, verkoop, distributie of gebruik van de goederen.

17.3. De verkoper heeft geen recht om enig intellectueel eigendom van Razapo te gebruiken zonder Razapo voorafgaande schriftelijke toestemming.

18. Vertrouwelijkheid

18.1. Ten behoeve van de voorwaarden “Vertrouwelijke informatie”: alle gegevens of informatie dat eigendom is van Razapo, haar ondernemingen, dochterondernemingen of bedrijven, en niet algemeen bekend is bij het publiek, zowel in materiële of immateriële vorm, wanneer en hoe bekendgemaakt, met inbegrip , maar niet gelimiteerd tot:

a. Marketing strategieën, plannen, financiële informatie, of vooruitzichten, operations, sales schattingen en business plannen met betrekking tot het verleden, heden of toekomstige zakelijke activiteiten van deze partij.

b. Vroeger of huidig ​​performance-resultaten, met inbegrip van bestellingen en volumes.

c. Plannen en strategieën voor uitbreiding.

d. Producten of diensten, klant of leverancier lijsten.

e. Alle wetenschappelijke en technische informatie, uitvindingen, ontwerpen, processen, procedures, formules, verbeteringen, technologieen of methodes;

f. Alle begrippen, rapporten, gegevens, know-how, werk-in-progressen, designs, development tools, specificaties, computer software, broncodes, objectcodes, stroomdiagrammen, databases, uitvindingen, informatie en handelsgeheimen

g. alle andere informatie die redelijkerwijs als vertrouwelijke informatie zou moeten worden erkend. Vertrouwelijke informatie hoeft niet nieuw, uniek, octrooieerbaar, auteursrechtelijk te zijn of een bedrijfsgeheim om te worden aangewezen Vertrouwelijke informatie te zijn.

18.2. De verkoper zal geen Vertrouwelijke informatie openbaar maken zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Razapo. De verkoper mag alleen gebruik maken van Vertrouwelijke Informatie voor het gebruik van de Marketplace-overeenkomst, en niet voor andere doeleinden. Niettegenstaande het voorgaande, kan de verkoper Vertrouwelijke informatie voor een van de volgende redenen vermelden:

a. Om te voldoen aan dwingende bepalingen van de toepasselijke wetgeving of de regelgeving van erkende jurisdictie.

b. de informatie bekend maken aan professionele adviseurs, accountants of bankiers, op voorwaarde dat de ontvanger eerst instemt om de informatie niet openbaar te maken.

c. de informatie is in het publieke domein, anders dan door middel van een overtreding van deze clausule.

d. in het kader van een arbitrage of gerechtelijke procedures die voortvloeien uit de Marketplace overeenkomst.

e. op het verzoek van elke overheidsinstantie.

18.3. De rechten en plichten van de verkoper op grond van dit artikel 18 blijven na beëindiging van de overeenkomst Marketplace van kracht.

18.4. Teruggeven van vertrouwelijke informatie:

a. De Verkoper zal teruggeven en inleveren aan Razapo alle verstrekte vertrouwelijke informatie, alle notulen, nota’s, samenvattingen, nota’s, tekeningen, handleidingen, verslagen, uittreksels of afgeleide informatie en alle andere documenten of materialen (hierna “Notes “) (en alle kopieën van elk van de voorgaande, inclusief kopieën die zijn omgebouwd tot geautomatiseerde media in de vorm van beeld, gegevens of tekstverwerking bestanden handmatig of voor het vastleggen van beelden, (hierna” kopieën “)) op basis van of met inbegrip van Vertrouwelijke informatie, in elke vorm van opslag, voor de redenen van:

(I) Het beëindiging van de Marketplace overeenkomst.
(II) Op ​​het moment dat Razapo hierom verzoekt.

De terugkeer van deze documenten moet worden uitgevoerd binnen 24 uur na het optreden van de hierboven genoemde gebeurtenissen.

18.5. Geen garanties worden gemaakt door een van de partijen in het kader van deze Voorwaarden. De Verkoper begrijpt dat geen enkele garantie met betrekking tot de juistheid of volledigheid van de vertrouwelijke informatie wordt gemaakt door Razapo.

19. Overmacht

19.1. Razapo is niet aansprakelijk jegens de verkoper of in strijd met de Marketplace-overeenkomst als gevolg van een vertraging in de uitvoering of het niet voldoen aan een van Razapo verplichtingen indien de vertraging te wijten is aan een gebeurtenis of oorzaak van overmacht (“overmacht”). Zonder afbreuk te doen aan de algemeenheid van het voorgaande, moet het volgende worden beschouwd als gevallen van overmacht:

a. Natuurramp, explosie, overstroming, storm, brand of ongeval.

b. Oorlogsdreiging, sabotage, oproer, onlusten of vordering, daad van terrorisme of burgerlijke onrust.

c. Handelingen beperkingen, regelingen, verboden maatregelen van welke aard dan ook aan de zijde van een regering, parlementaire of lokale overheid.

d. Importeren of exporteren regelgeving of embargo’s.

f. Epidemieën gemeld door de World Health Organization.

g. Onderbreking van de productie of de exploitatie, moeilijkheden bij het verkrijgen van grondstoffen arbeid brandstof onderdelen of machines.

h. Stroomuitval of storing in machines.

19.2. Bij het optreden van een van de gebeurtenissen vermeld in artikel 19.1 kan Razapo, geheel of gedeeltelijk de levering / nakoming stop zetten of opschorten. Als dergelijke gebeurtenissen zoals vermeld in artikkel (19.1) blijven aanduren (langer dan (1) maand) kan Razapo de Marketplace overeenkomst onmiddellijk beëindigen na schriftelijke kennisgeving aan de Verkoper.

20. Allerlei

20.1. Naleving van de wet: In haar prestaties onder deze Overeenkomst of een Klant Contract, zal de Verkoper zich strikt houden aan alle geldende wetten, verdragen, verordeningen, codes en reglementen, in het bijzonder bescherming van persoonsgegevens, import en export, gezondheid, veiligheid en milieu , wetten, verordeningen, codes en reglementen van enig rechtsgebied (of internationaal, land, regio, staat, provincie, stad, of lokaal), waar deze overeenkomst kan worden uitgevoerd. De Verkoper mag uitsluitend de persoonlijke gegevens die hij van Razapo ontvangen heeft gebruiken en openbaar maken ten behoeve van de uitvoering van zijn verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst of een Klant Contract en in overeenstemming met de vereisten van de van toepassing zijnde persoonsgegevens wet- en regelgeving bescherming en op een manier die voldoet aan de eis en in het kader van de toepasselijke persoonsgegevens wet- en regelgeving bescherming.

20.2. De huidige of toekomstige ongeldigheid of ineffectiviteit van een of meer bepalingen in deze voorwaarden doet geen afbreuk aan de geldigheid of de effectiviteit van het hele document.

20.3. Het falen van een van de partijen van de rechten in het geval van schending van het contract door de andere partij, wordt niet beschouwd als een afstand doen van haar rechten uit hoofde van de Voorwaarden of krachtens het toepasselijke recht.

20.4. De verkoper is niet aansprakelijk voor de vertraging gehele of gedeeltelijke niet-nakoming van de verplichtingen uit de Marketplace Overeenkomst indien een dergelijke vertraging of niet-nakoming het gevolg is van een geval van overmacht. In het geval de verkoper zijn verplichtingen niet kan nakomen door overmachtvan voor meer dan 5 (vijf) opeenvolgende dagen, is Razapo gerechtigd om de Marketplace overeenkomst te beëindigen.

20.5. Deze voorwaarden mogen niet worden aangepast of gewijzigd, behalve door een overeenkomst tussen de partijen.

20.6. De bepalingen en voorwaarden van de artikels 15,4, 15,5, 15,6 16,3, 17 en 18.0 blijven van kracht na het beeindigen van de Marketplace overeenkomst.

21.1. Deze Voorwaarden worden beheerst door het recht van de Belgische wetgeving.

21.2. In het geval van een geschil tussen de partijen in deze overeenkomst, inclusief zonder beperking over de inhoud, de toepassing, de uitvoering, de geldigheid, schending of beëindiging van deze overeenkomst of van een bepaling hiervan, zullen de partijen hun best doen om het geschil op te lossen in der minne binnen 30 (dertig) dagen te rekenen vanaf het moment dat een van beide partijen ontvangen heeft een schriftelijke mededeling met betrekking tot dergelijke geschillen. Indien binnen deze termijn de partijen er niet in geslaagd zijn om het geschil in der minne op te lossen, zal dit geschil worden voorgelegd aan en beslecht door de rechtbank overeenstemming met de regels van de Belgische rechtbank. Geen enkele partij heeft het recht om een actie te starten in verband met het geschil totdat de zaak zal zijn bepaald door de rechtbank zoals voorzien in dit artikel en dan alleen voor de handhaving van het rechtbank vonnis.. Elke beslissing van de rechter is definitief, bindend en onbetwistbaar in alle aangelegenheden onder dit artikel.

21.3. De rechtbank kosten worden gedragen in overeenstemming met de bepaling van de rechter.

21.4 Alle communicatie tijdens de rechtbank procedure zal gebeuren in de Nederlandse Taal, tenzij de rechtbank anders vereist.

22. Taal

22.1. Deze termen worden uitgevoerd door de partijen in de Nederlandse taal. Elke partij erkent dat hij dit document heeft gelezen en begrijpt de inhoud ervan in het Nederlands en dat dit document zonder dwang is ingevoerd.

23. Anti-Omkoping en corruptie

23.1. De verkoper verklaart dat hij op de hoogte is van de alle van toepassing zijnde anti-omkoping en corruptie wetten ( “Anti Omkoping en corruptie verordening”) voor alle zakelijke transacties en activiteiten die worden ondernomen in het kader van deze overeenkomst. Verkoper zal geen acties ondernemen die in strijd zijn met de anti-omkoping en corruptie wetten. De verkoper gaat ermee akkoord dat:

I) De verkoper geen personen met volgende functies zal tewerk stelligen: overheidsfunctionaris of een werknemer, met inbegrip van werknemers van overheidsbedrijven, door de overheid gecontroleerde bedrijven, organisaties of instellingen.

(II) De verkoper zal niet, direct of indirect, om het even welke vorm van betaling, aanbieding, belofte of iets van enige andere waarde geven aan een overheidsfunctionaris of aan een politieke partij of een kandidaat voor een politieke functie, met als doel een beslissingen gunstig te stellen voor de verkoper in nadeel Van Razapo. Of enige andere vorm in strijd met de Anti omkoping en corruptie wetgeving.

(IV) Verkoper zal een nauwkeurige administratie bijhouden om de naleving van deze overeenkomst te kunnen tonen en schriftelijke informatie verstrekken aan Razapo als Razapo daarvoor verzoekt.

(V) Razapo heeft het recht om de administratie en registers van de verkoper te controleren voor de beoordeling van de naleving van de bepalingen in deze overeenkomst.

(VI) Indien de verkoper niet voldoet aan een van de bepalingen van deze overeenkomst (ongeacht de omvang, aard en materialiteit van dergelijke schending), zal een dergelijk gebrek worden beschouwd als een wezenlijke schending van deze Overeenkomst en, na een dergelijk verzuim, heeft Razapo het recht om deze overeenkomst met onmiddellijke ingang na schriftelijke kennisgeving aan de Verkoper te beëindigen, zonder boete of aansprakelijkheid van welke aard dan ook.

23.2. De verkoper moet er voor zorgen dat al zijn opdrachtgevers, de eigenaren, aandeelhouders, bestuurders, directeuren, werknemers en agenten voldoen aan alle toepasselijke anti-omkoping en corruptie wetten in elke zakelijke transacties en activiteiten die worden ondernomen in het kader van deze overeenkomst.

DE PARTIJEN GAAN AKKOORT GEBONDEN TE ZIJN MET DE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST MET INGANG VAN DE DATUM VAN AANVAARDING VAN DIT ELEKTRONISH CONTRACT

Laatste revisie: 11 December 2016